Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-august 2001

26.10.2001

La sfârşitul lunii august 2001, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 387 milioane dolari, faţă de 808 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) creşterea cu 78,3 la sută a deficitului bunurilor şi serviciilor; (ii) reducerea cu 24,8 la sută a deficitului veniturilor; (iii) creşterea cu 34,7 la sută a excedentului transferurilor curente.

- milioane USD -
  ianuarie - august 2000
ianuarie - august 2001
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 8 527 9 335 -808 10 029 11 416 -1 387
A. Bunuri şi servicii 7 771 8 803 -1 032 8 940 10 780 -1 840
  a. Bunuri (export fob - import fob) 6 710 7 543 -833 7 693 9 423 -1 730
  b. Servicii 1 061 1 260 -199 1 247 1 357 -110
        - transport 406 417 -11 484 502 -18
        - turism 220 233 -13 180 228 -48
        - alte servicii 435 610 -175 583 627 -44
B. Venituri 142 396 -254 257 448 -191
C. Transferuri curente 614 136 478 832 188 644

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în perioada ianuarie - august 2001 cu 9 la sută şi s-a cifrat la 31 august la 10 999 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 august 2001 un sold de 7 550 milioane dolari şi a reprezentat 68,6 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 68,2 la sută la 31 decembrie 2000). Datoria privată externă a crescut în primele opt luni ale anului 2001 cu 7,6 la sută, situându-se la 31 august la 3 449 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung (calculată ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 31 august 2001 de 15,3 la sută, faţă de 16,1 la sută la sfârşitul anului 2000.