Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în trimestrul I 2008

15.05.2008

În trimestrul I 2008 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 519 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 3 863 milioane euro, mai mare cu 9,9 la sută faţă de trimestrul I 2007.

- milioane euro -
  Trimestrul I 2007* Trimestrul I 2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 11 137 14 310 -3 173 12 977 16 496 -3 519
A. Bunuri şi servicii 8 911 12 140 -3 229 10 261 14 081 -3 820
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 7 019 10 533 -3 514 7 965 11 828 -3 863
b. Servicii 1 892 1 607 285 2 296 2 253 43
- transport 483 532 -49 609 616 -7
- turism-călătorii 210 224 -14 264 303 -39
- alte servicii 1 199 851 348 1 423 1 334 89
B. Venituri 640 1 663 -1 023 520 1 654 -1 134
C. Transferuri curente 1 586 507 1 079 2 196 761 1 435

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în trimestrul I 2008 a fost acoperit în proporţie de 47,6 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 1 676 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 57,2 la sută, iar creditele intra-grup1 42,8 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 martie 2008 nivelul de 39 948 milioane euro, în creştere cu 4,2 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 martie 2008 un sold de 10 445 milioane euro şi a reprezentat 26,1 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 27,1 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 25 904 milioane euro la 31 martie 2008, fiind cu 4,8 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 martie 2008*
şi serviciul datoriei externe în trimestrul I 2008
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe în Trimestrul I 2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 31.03.2008p
1. Datoria publică directăa) 7 299 7 519 132
2. Datoria public garantatăb), din care: 3 097 2 926 140
sector publicc) 2 961 2 794 138
sector privatd) 136 132 2
3. Datoria negarantată public 24 718 25 904 1 420
4. Datoria externă (1+2+3) 35 114 36 349 1 692
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 219 3 599 166e
Total datorie externă (4+5) 38 333 39 948 1 858

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 18,1 la sută în trimestrul I 2008, comparativ cu 21,8 la sută în anul 2007.

Gradul de acoperire4 a fost 5,8 luni de import la 31 martie 2008, faţă de 6 luni de import la 31 decembrie 2007.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.