Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-iulie 2001

25.09.2001

La sfârşitul lunii iulie 2001, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 382 milioane dolari, faţă de 763 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) creşterea cu 81,1 la sută a deficitului bunurilor şi serviciilor; (ii) reducerea cu 30,2 la sută a deficitului veniturilor; (iii) creşterea cu 17,5 la sută a excedentului transferurilor curente.

- milioane USD -
  ianuarie - iulie 2000
ianuarie - iulie 2001
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 7 392 8 155 -763 8 718 10 100 -1 382
A. Bunuri şi servicii 6 713 7 671 -958 7 811 9 539 -1 728
  a. Bunuri (export fob - import fob) 5 824 6 577 -753 6 721 8 343 -1 622
  b. Servicii 889 1 094 -205 1 090 1 196 -106
        - transport 358 363 -5 432 442 -10
        - turism 169 202 -33 143 205 -62
        - alte servicii 362 529 -167 515 549 -34
B. Venituri 122 367 -245 228 399 -171
C. Transferuri curente 557 117 440 679 162 517

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în perioada ianuarie - iulie 2001 cu 7,2 la sută şi s-a cifrat la 31 iulie la 10 834 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 iulie 2001 un sold de 7 454 milioane dolari şi a reprezentat 68,8 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 68,1 la sută la 31 decembrie 2000). Datoria privată externă a crescut în primul semestru al anului 2001 cu 5,0 la sută, situându-se la 31 iulie la 3 381 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung (calculată ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 31 iulie 2001 de 15,1 la sută, faţă de 16,1 la sută la sfârşitul anului 2000.