Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în semestrul I 2001

31.08.2001

La sfârşitul lunii iunie 2001, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 337 milioane dolari, faţă de 581 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost în principal rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) creşterea cu 97 la sută a deficitului bunurilor şi serviciilor; (ii) reducerea cu 21 la sută a deficitului veniturilor.

- milioane USD -
  ianuarie - iunie 2000
ianuarie - iunie 2001
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 6 281 6 862 -581 7 324 8 661 -1 337
A. Bunuri şi servicii 5 643 6 454 -811 6 563 8 162 -1 599
  a. Bunuri (export fob - import fob) 4 910 5 514 -604 5 696 7 148 -1 452
  b. Servicii 733 940 -207 867 1 014 -147
        - transport 300 307 -7 346 379 -33
        - turism 138 171 -33 121 173 -52
        - alte servicii 295 462 -167 400 462 -62
B. Venituri 109 310 -201 200 359 -159
C. Transferuri curente 529 98 431 561 140 421

Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în perioada ianuarie - iunie 2001 cu 6,5 la sută şi s-a cifrat la 30 iunie la 10 721 milioane dolari.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 iunie 2001 un sold de 7 422 milioane dolari şi a reprezentat 69,2 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 68,4 la sută la 31 decembrie 2000). Datoria privată externă a crescut în primul semestru al anului 2001 cu 3,8 la sută, situându-se la 30 iunie la 3 299 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung (calculată ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 30 iunie 2001 de 15,0 la sută, faţă de 16,1 la sută la sfârşitul anului 2000.