Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-aprilie 2001

23.07.2001

La sfârşitul lunii aprilie 2001, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 791 milioane dolari, faţă de 239 milioane dolari în perioada similară a anului anterior. Această situaţie a fost în principal rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) înregistrarea unui deficit al balanţei comerciale de 888 milioane dolari; (ii) înregistrarea unui surplus de 260 milioane dolari la transferuri curente.

- milioane USD -
  ianuarie - aprilie 2000
ianuarie - aprilie 2001
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 3 975 4 214 -239 4 734 5 525 -791
A. Bunuri şi servicii 3 640 3 954 -314 4 239 5 237 -998
  a. Bunuri (export fob - import fob) 3 192 3 350 -158 3 702 4 590 -888
  b. Servicii 448 604 -156 537 647 -110
        - transport 177 188 -11 217 244 -27
        - turism 94 96 -2 66 107 -41
        - alte servicii 177 320 -143 254 296 -42
B. Venituri 68 195 -127 135 188 -53
C. Transferuri curente 267 65 202 360 100 260

Datoria externă a României a crescut în perioada ianuarie - aprilie 2001 cu 301 milioane dolari, cifrându-se, la 30 aprilie 2001, la 10 544 milioane dolari. Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în această perioadă cu 2,9 la sută (până la nivelul de 10 166 milioane dolari), iar datoria pe termen scurt a crescut cu 7,6 la sută (până la 389 milioane dolari).

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 aprilie 2001 un sold de 7 128 milioane dolari şi a reprezentat 70,1 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 69,6 la sută la 31 decembrie 2000). Datoria privată externă nu s-a modificat semnificativ în primele patru luni ale anului 2001, situându-se la 30 aprilie la 3 037 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe (calculată ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 30 aprilie 2001 de 15,0 la sută, faţă de 18,8 la sută la sfârşitul anului 2000.