Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-martie 2001

13.06.2001

În primul trimestru al anului 2001, contul curent al balanţei de plăţi a consemnat un deficit de 455 milioane dolari, comparativ cu un deficit de 89 milioane dolari în primele trei luni ale anului 2000. Această situaţie a fost în principal rezultatul majorării deficitului comercial de la 90 milioane dolari în trimestrul I 2000 la 536 milioane dolari în trimestrul I 2001. Deficitul balanţei serviciilor s-a diminuat cu 37 milioane dolari, cel al balanţei veniturilor s-a redus cu 45 milioane dolari, iar surplusul transferurilor curente a înregistrat o scădere cu 2 milioane dolari.

Faţă de ultimul trimestru al anului 2000, deficitul contului curent al balanţei de plăţi s-a restrâns cu 21,6 la sută.

  ianuarie - martie 2000
ianuarie - martie 2001
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 3 002 3 091 -89 3 623 4 078 -455
A. Bunuri şi servicii 2 741 2 918 -177 3 275 3 861 -586
  a. Bunuri (export fob - import fob) 2 404 2 494 -90 2 875 3 411 -536
  b. Servicii 337 424 -87 400 450 -50
        - transport 138 136 2 179 178 1
        - turism 65 71 -6 47 75 -28
        - alte servicii 134 217 -83 174 197 -23
B. Venituri 43 129 -86 93 134 -41
C. Transferuri curente 218 44 174 255 83 172

Datoria externă a României a crescut în primul trimestru 2001 cu 58 milioane dolari, cifrându-se la 10 271,1 milioane dolari la 31 martie 2001. Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în această perioadă cu 0,5 la sută (până la nivelul de 9 903,1 milioane dolari), iar datoria pe termen scurt a crescut cu 1,9 la sută (până la 368 milioane dolari).

Datoria publică şi public garantată a înregistrat la 31 martie 2001 un sold de 6 925,9 milioane dolari şi a reprezentat 69,9 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 69,8 la sută la 31 decembrie 2000). Datoria privată nu s-a modificat semnificativ în primul trimestru 2001, situându-se la 31 martie la nivelul de 2 977,2 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe (calculată ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 31 martie 2001 de 15,1 la sută, faţă de 17,9 la sută la sfârşitul anului 2000 şi 26,5 la sută la 31 martie 2000.