Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în anul 2000

13.03.2001

În anul 2000, contul curent a înregistrat un deficit de 1 400 milioane dolari, mai mare cu 8,0 la sută faţă de cel din anul precedent, în exclusivitate pe seama majorării cu 54,2 la sută a deficitului balanţei comerciale.

  1999
2000
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 10 826 12 122 -1 296 13 438 14 838 -1 400
A. Bunuri şi servicii 9 870 11 381 -1 511 12 120 14 042 -1 922
  a. Bunuri (export fob - import fob) 8 503 9 595 -1 092 10 366 12 050 -1 684
  b. Servicii 1 367 1 786 -419 1 754 1 992 -238
        - transport 536 571 -35 652 666 -14
        - turism 252 402 -150 359 420 -61
        - alte servicii 579 813 -234 743 906 -163
B. Venituri 152 563 -411 239 577 -338
C. Transferuri curente 804 178 626 1 079 219 860

Datoria externă a României a cunoscut în anul 2000 o creştere de 9,0 la sută şi s-a ridicat la 31 decembrie la nivelul de 9 917 milioane dolari. Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat cu 9,7 la sută (până la 9 555 milioane dolari), în timp ce datoria pe termen scurt a scăzut cu 6,2 la sută (cifrându-se la 361 milioane dolari).

Datoria publică şi public garantată a înregistrat la 31 decembrie 2000 un nivel de 6 817 milioane dolari, faţă de 6 218 milioane dolari la sfârşitul anului 1999, şi a reprezentat 71,3 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (comparabilă cu cea de la 31 decembrie 1999). Datoria privată a crescut în anul 2000 cu 9,9 la sută şi s-a situat la 31 decembrie 2000 la nivelul de 2 738 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe (calculată ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul de bunuri şi servicii) a fost în anul 2000 de 17,9 la sută, comparativ cu 35,9 la sută în 1999. Îmbunătăţirea substanţială a acestui indicator s-a datorat atât creşterii exporturilor cu 21,9 la sută (pe parcursul anului 2000), cât şi reducerii serviciului datoriei externe de la 3 548 milioane dolari în 1999 la 2 170 milioane dolari în 2000.