Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-noiembrie 2000

24.01.2001

Pe primele unsprezece luni ale anului 2000 contul curent a înregistrat un deficit de 751 milioane dolari, mai mic cu 24,5 la sută faţă de cel înregistrat în perioada similară a anului 1999. Această situaţie a fost rezultatul evoluţiei următorilor factori: (i) majorarea cu 24,1 la sută a deficitului balanţei comerciale; (ii) scăderea cu 31,4 la sută a deficitului balanţei serviciilor, (iii) reducerea cu 21,3 la sută a deficitului balanţei veniturilor şi (iv) creşterea cu 52,7 la sută a excedentului transferurilor curente.

  1999 (ianuarie - noiembrie) 2000 (ianuarie - noiembrie)
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 9 895 10 890 -995 12 359 13 110 -751
A. Bunuri şi servicii 9 007 10 165 -1 158 11 119 12 404 -1 285
  a. Bunuri (export fob - import fob) 7 719 8 603 -884 9 529 10 626 -1 097
  b. Servicii 1 288 1 562 -274 1 590 1 778 -188
        - transport 490 476 14 592 575 17
        - turism 235 347 -112 334 382 -48
        - alte servicii 563 739 -176 664 821 -157
B. Venituri 135 520 -385 212 515 -303
C. Transferuri curente 753 205 548 1 028 191 837

Datoria externă a României a cunoscut în perioada ianuarie - noiembrie o creştere de 5,0 la sută şi s-a cifrat la 30 noiembrie 2000 la nivelul de 9 507 milioane dolari. Datoria externă pe termen mediu şi lung s-a majorat în această perioadă cu 5,6 la sută (până la nivelul de 9 162 milioane dolari) în timp ce datoria pe termen scurt a scăzut cu 10,5 la sută (cifrându-se la 345 milioane dolari).

Creşterea datoriei externe pe termen mediu şi lung înregistrată în luna noiembrie (de 273 milioane dolari) s-a datorat în principal lansării celei de-a doua emisiuni de euroobligaţiuni din anul 2000 (în valoare de 150 milioane euro) şi a contractării de la o bancă privată a unui împrumut garantat de statul român pentru "Termoelectrica".

Datoria publică şi public garantată a înregistrat la 30 noiembrie 2000 un sold de 6 556 milioane dolari şi a reprezentat 71,6 la sută din datoria pe termen mediu şi lung (faţă de 71,3 la sută la 31 decembrie 1999). Datoria privată a crescut în primele unsprezece luni ale anului cu 4,6 la sută şi s-a situat la 30 noiembrie 2000 la 2 606 milioane dolari.

Rata serviciului datoriei externe (calculată ca raport între serviciul datoriei externe şi exportul de bunuri şi servicii) a fost la 30 noiembrie 2000 de 17,5 la sută, comparativ cu 35,9 la sută la 31 decembrie 1999.