Comunicat de presă


Indicatori monetari - octombrie 2011

24.11.2011

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii octombrie 2011 de 207 623,4 milioane lei. Faţă de luna septembrie 2011 aceasta s-a diminuat cu 0,7 la sută (-1,4 la sută în termeni reali), iar în raport cu octombrie 2010 masa monetară s-a majorat cu 6,6 la sută (2,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 octombrie 2011
(mil. lei)
oct. 2011/
sep. 2011
(%)
oct. 2011/
oct. 2010
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 84 302,4 0,4 7,2
Numerar în circulaţie 29 114,3 -1,0 8,4
Depozite overnight ** 55 188,1 1,2 6,6
M2 (masa monetară intermediară) 203 293,1 -0,7 6,0
M1 84 302,4 0,4 7,2
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 118 990,7 -1,5 5,2
M3 (masa monetară în sens larg) 207 623,4 -0,7 6,6
M2 203 293,1 -0,7 6,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 4 330,3 -0,7 39,7

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 octombrie 2011
(mil. lei)
oct. 2011/
sep. 2011
(%)
oct. 2011/
oct. 2010
(%)
Masa monetară (M3) 207 623,4 -0,7 6,6
Active externe nete** 26 299,3 -12,9 -7,7
Active interne nete*** 181 324,1 1,3 9,0

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna octombrie 2011 cu 0,2 la sută (-0,8 la sută în termeni reali) faţă de luna septembrie 2011, până la nivelul de 221 031,8 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,1 la sută (-0,6 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,4 la sută). La 31 octombrie 2011, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 6,9 la sută (3,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2010, pe seama majorării cu 4,2 la sută a componentei în lei (0,6 la sută în termeni reali) şi cu 8,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 7,0 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 octombrie 2011
(mil. lei)
oct. 2011/
sep. 2011
(%)
oct. 2011/
oct. 2010
(%)
Credit neguvernamental (total) 221 031,8 -0,2 6,9
Credit neguvernamental în lei: 80 706,9 0,1 4,2
- gospodării ale populaţiei 35 460,8 -0,5 -2,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 45 246,1 0,5 10,4
Credit neguvernamental în valută: 140 324,9 -0,3 8,5
- gospodării ale populaţiei 68 660,5 -0,2 6,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 71 664,4 -0,4 10,8

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a redus în luna octombrie 2011 cu 2,9 la sută, până la 63 289,1 milioane lei. La 31 octombrie 2011, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 17,4 la sută (13,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2010.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna octombrie 2011 cu 0,8 la sută faţă de luna septembrie 2011, până la nivelul de 179 645,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 octombrie 2011
(mil. lei)
oct. 2011/
sep. 2011
(%)
oct. 2011/
oct. 2010
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 179 645,1 -0,8 6,3
Depozite în lei ale rezidenţilor: 119 349,1 -0,1 13,1
- gospodării ale populaţiei 69 334,5 0,9 12,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 014,6 -1,5 13,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 60 296,0 -1,9 -4,9
- gospodării ale populaţiei 40 268,0 -1,9 2,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 20 028,0 -2,0 -17,4

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,9 la sută, până la 69 334,5 milioane lei. La 31 octombrie 2011, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 12,7 la sută (8,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2010.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,5 la sută, până la 50 014,6 milioane lei. La 31 octombrie 2011, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 13,7 la sută (9,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2010.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au redus cu 1,9 la sută, până la nivelul de 60 296,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au redus cu 1,3 la sută, până la 13 943,5 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au scăzut cu 4,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au redus cu 6,2 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 2,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 17,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 18,5 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 8 127,5 milioane lei (soldul la 31 octombrie 2011), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 55 161,6 milioane lei (soldul la 31 octombrie 2011).