Comunicat de presă


Comunicat privind şedinţa Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ

10.11.2011

La data de 10 noiembrie 2011, a avut loc şedinţa ordinarǎ a Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ (CNSF).

La întâlnire au participat dl. Mugur Isǎrescu, Guvernatorul BNR şi Preşedinte al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ, dl. Gheorghe Ialomiţianu, Ministrul Finanţelor Publice, dna. Gabriela Anghelache, Preşedinte al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, dl. Constantin Buzoianu, Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurǎrilor şi dl. Mircea Oancea, Preşedinte al Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Membrii CNSF au analizat evoluţiile sectorului financiar din România şi ale mediului internaţional, precum şi concluziile summit-ului european din data de 26 octombrie 2011 şi ale întâlnirii G-20 din 3-4 noiembrie 2011, inclusiv prevederile principale ale propunerii de directivă privind instituirea unui sistem comun al taxei pe tranzacţii financiare la nivelul Uniunii Europene.

În cadrul dezbaterilor, a fost subliniat faptul că sistemul financiar din România a rămas stabil în pofida accentuării crizei datoriilor suverane din zona euro şi a semnalelor mixte privind redresarea economică la nivel mondial. Autorităţile române au continuat să consolideze mecanismele de acţiune, în linie cu angajamentele asumate prin acordurile convenite cu instituţiile financiare internaţionale, în vederea menţinerii stabilităţii financiare.

De asemenea, membrii CNSF au discutat concluziile recentei misiuni a Comisiei Europene, Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale şi au identificat direcţii comune de acţiune pentru întărirea în continuare a rezistenţei la şocuri a sectorului financiar din România. În acest context, membrii CNSF au hotărât consolidarea cadrului instituţional pentru asigurarea stabilităţii financiare din România prin cooptarea Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar ca instituţie membră a CNSF.