Comunicat de presă


Indicatorii monetari - luna mai 2000

06.07.2000

La sfârşitul lunii mai, masa monetară (M2) a fost de 143 046 miliarde lei. Faţă de luna anterioară aceasta a înregistrat o creştere nominală de 2,5 la sută (0,7 la sută în termeni reali), care s-a produs mai ales pe seama majorării activelor externe nete.

Activele externe nete au sporit cu 4,2 la sută, până la 50 310 miliarde lei, prin creşterea cu 6,7 la sută a componentei în valută. Activele interne nete au crescut cu 1,6 la sută, până la 92 736 miliarde lei, ca urmare a majorării creditului intern cu 1,7 la sută, până la 110 390 miliarde lei.

Creşterea cu 3,4 la sută a creditului neguvernamental, care a ajuns la 66 678 miliarde lei, a fost determinată în principal de majorarea cu 5,5 la sută a componentei în valută, în timp ce componenta în lei a sporit cu numai 0,4 la sută. Deşi volumul titlurilor de stat deţinute de bănci a continuat să crească, creditul guvernamental net s-a diminuat cu 0,8 la sută (ajungând la 43 712 miliarde lei), ca urmare a majorării disponibilităţilor din Contul General al Trezoreriei Statului de la 2 175 miliarde lei la sfârşitul lunii aprilie, la 4 152 miliarde lei la sfârşitul lunii mai.

Agregatul monetar M1 a crescut cu 3,2 la sută, ajungând la 30 639 miliarde lei. Numerarul în circulaţie a sporit cu 4,3 la sută, atingând nivelul de 20 180 miliarde lei. Cvasibanii s-au majorat cu 2,3 la sută, până la 112 407 miliarde lei. Economiile populaţiei au scăzut cu 1 la sută, până la 42 599 miliarde lei, în condiţiile în care acestea s-au orientat preponderent către certificatele de trezorerie emise de Ministerul Finanţelor, care au continuat să concureze depozitele bancare. Astfel, volumul titlurilor de stat deţinute de populaţie s-a majorat cu 9,2 la sută şi a ajuns la 6 999 miliarde lei. Depozitele pe termen în lei ale agenţilor economici au crescut cu 1,2 la sută, până la 7 582 miliarde lei. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 6,7 la sută, până la 55 015 miliarde lei, atât ca urmare a creşterii depunerilor în valută (cu 3,5 la sută), cât şi datorită deprecierii monedei naţionale (cu 3,1 la sută).