Comunicat de presă


Comunicatul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

04.12.2000

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă că la data de 30 noiembrie 2000 s-a încheiat perioada de plată, prin unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - Groupe Société Générale, a compensaţiilor deţinute de persoanele fizice la Banca Internaţională a Religiilor - bancă aflată în faliment.

În conformitate cu prevederile legii, titularii de depozite care nu s-au prezentat la unităţile teritoriale ale Băncii Române pentru Dezvoltare - Groupe Société Générale vor putea încasa compensaţia cuvenită timp de 3 ani de la data începerii plăţii compensaţiilor, respectiv până la 9 octombrie 2003.

Compensaţiile pot fi încasate numai pe bază de cerere adresată Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, care va cuprinde în mod obligatoriu:

  • datele de identificare ale titularului de depozit (nume şi prenume, serie şi număr act de identitate, cod numeric personal, domiciliul, numărul de telefon, dacă este cazul);

  • motivul, pe scurt, pentru neîncasarea compensaţiei cuvenite de la Banca Română pentru Dezvoltare - Groupe Société Générale, până la data de 30 noiembrie 2000;

  • opţiunea asupra modalităţii de încasare (prezentare personală la sediul Fondului cu programare prealabilă sau mandat poştal, cu deducerea din sumă a cheltuielilor poştale).

La cerere se va anexa fotocopie după actul de identitate.

Cererile vor fi trimise pe adresa Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, str. Dr. Staicovici nr. 42-48, sector 5, Bucureşti, cod poştal 76202.

Plăţile de compensaţii se vor efectua de Fond numai dacă deponenţii şi-au clarificat în prealabil datele de identificare cu lichidatorii Băncii Internaţionale a Religiilor.

După examinarea cererilor, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va comunica fiecărui deponent ziua şi ora la care este programat pentru plată.