Comunicat de presă


Indicatorii monetari - luna iulie 2000

07.09.2000

La sfârşitul lunii iulie, masa monetară (M2) a fost de 152 890 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 2,9 la sută (respectiv o reducere de 1,4 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare s-a produs exclusiv pe seama majorării activelor externe nete.

Activele externe nete au sporit cu 12,8 la sută, până la 65 915 miliarde lei, prin creşterea cu 18,3 la sută a componentei în valută. Activele interne nete s-au diminuat cu 3,4 la sută, până la 86 974 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 0,8 la sută, până la 108 395 miliarde lei, iar alte active nete au înregistrat un sold negativ mai mare cu 3 942 miliarde lei.

Creşterea cu 0,5 la sută a creditului neguvernamental, care a ajuns la 67 570 miliarde lei, a fost determinată de majorarea cu 3,9 la sută a componentei în lei, în timp ce componenta în valută a scăzut cu 1,7 la sută. Creditul guvernamental net s-a majorat cu 1,2 la sută (ajungând la 40 825 miliarde lei), această evoluţie fiind rezultatul cumulat al diminuării soldului contului de disponibilităţi al Ministerului Finanţelor la Banca Naţională şi al răscumpărărilor de titluri de stat în lei şi valută.

Agregatul monetar M1 a crescut cu 4,6 la sută, până la 33 766 miliarde lei, pe seama ambelor sale componente. Numerarul în circulaţie a sporit cu 1,9 la sută, atingând nivelul de 21 860 miliarde lei, atât datorită factorilor sezonieri (plata indemnizaţiilor aferente concediilor de odihnă), cât şi efectuării de plăţi restante pentru salariaţii din diferite sectoare bugetare. Disponibilităţile în conturi la vedere s-au majorat cu 10,2 la sută, până la 11 905 miliarde lei. Cvasibanii au înregistrat o creştere de 2,5 la sută, până la 119 124 miliarde lei. Economiile populaţiei au sporit cu 0,9 la sută, până la 43 624 miliarde lei, în condiţiile în care certificatele de trezorerie emise de Ministerul Finanţelor au continuat să concureze depozitele bancare. Astfel, volumul titlurilor de stat în lei destinate populaţiei s-a majorat cu 4,1 la sută (până la 6 846 miliarde lei), în timp ce ponderea economiilor populaţiei în masa monetară s-a redus de la 29,1 la sută la 28,5 la sută. Depozitele în lei ale agenţilor economici s-au redus cu 0,6 la sută, până la 15 233 miliarde lei. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 4,5 la sută, până la 60 267 miliarde lei, atât datorită deprecierii monedei naţionale în raport cu dolarul SUA (cu 2,5 la sută), cât şi creşterii efective a depozitelor în valută (cu 2,0 la sută).