Comunicat de presă


Comunicatul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

16.01.2001

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă următoarele:

În temeiul art.5, alin.2 din Ordonanţa Guvernului României nr.39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată şi modificată prin Legea nr.88/1997, cu modificările şi completările ulterioare, plafonul de garantare de către Fond a depozitelor constituite de deponenţi persoane fizice la băncile care intră sub incidenţa prevederilor legale menţionate mai sus se modifică de la 65 169 000 lei pe deponent la 77 095 000 lei pe deponent, ca urmare a indexării cu indicele preţurilor de consum înregistrat în luna decembrie 2000 faţă de luna iunie 2000.

Noul plafon de garantare reprezintă nivelul compensaţiei ce se plăteşte de Fond pentru depozitele constituite de deponenţi persoane fizice la bănci şi care devin indisponibile în cursul semestrului I 2001, în condiţiile reglementate prin dispoziţiile legale menţionate mai sus.