Comunicat de presă


Indicatorii monetari - luna august 2000

12.10.2000

La sfârşitul lunii august, masa monetară (M2) a fost de 158 135 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,4 la sută (1,6 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare s-a produs în principal pe seama majorării activelor externe nete.

Activele externe nete au sporit cu 4,7 la sută, până la 69 036 miliarde lei, prin creşterea cu 6,4 la sută a componentei în valută. Activele interne nete s-au majorat cu 2,4 la sută, atingând 89 099 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 0,6 la sută, până la 109 037 miliarde lei, iar alte active nete au înregistrat un sold negativ mai mic cu 1 528 miliarde lei.

Creditul neguvernamental a crescut cu 3,5 la sută şi a ajuns la 69 908 miliarde lei, pe seama majorării cu 4,8 la sută a componentei în valută (exclusiv ca urmare a deprecierii monedei naţionale) şi cu 1,5 la sută a componentei în lei. Creditul guvernamental net a scăzut cu 4,3 la sută (până la 39 129 miliarde lei), această evoluţie fiind rezultatul utilizării resurselor din contul de disponibilităţi în valută al Ministerului Finanţelor deschis la Banca Naţională a României şi al răscumpărărilor de titluri de stat în lei.

Creşterea cu 1,1 la sută a agregatului monetar M1, până la 34 150 miliarde lei, a fost rezultatul unor evoluţii divergente ale componentelor sale. Numerarul în circulaţie a scăzut cu 2,3 la sută, atingând nivelul de 21 363 miliarde lei, în timp ce disponibilităţile în conturi la vedere s-au majorat cu 7,4 la sută, până la 12 787 miliarde lei. Cvasibanii au înregistrat o creştere de 4,1 la sută, până la 123 985 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au diminuat cu 1,2 la sută, până la 43 090 miliarde lei, în condiţiile în care atât depozitele în valută, cât şi certificatele de trezorerie (în lei şi valută) emise de Ministerul Finanţelor au oferit randamente superioare celor aduse de depozitele în lei. Astfel, depozitele în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 2,4 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie s-a majorat cu 18,1 la sută (până la echivalentul a 90,7 milioane dolari). Titlurile de stat în lei destinate populaţiei s-au majorat cu 5,9 la sută (până la 7 250 miliarde lei), în timp ce ponderea economiilor populaţiei în masa monetară s-a redus de la 28,5 la sută la 27,2 la sută. Depozitele în lei ale agenţilor economici s-au majorat cu 5,8 la sută, până la 16 110 miliarde lei. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 7,5 la sută, până la 64 785 miliarde lei, atât datorită deprecierii monedei naţionale în raport cu dolarul SUA (cu 4,9 la sută), cât şi creşterii efective a depozitelor în valută (cu 2,5 la sută).