Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna septembrie 2000

14.11.2000

La sfârşitul lunii septembrie, masa monetară (M2) a fost de 163 270 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,2 la sută (0,4 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare s-a produs exclusiv pe seama majorării activelor externe nete.

Activele externe nete au sporit cu 10,5 la sută, până la 78 203 miliarde lei, prin creşterea cu 14,0 la sută a componentei în valută. Activele interne nete s-au diminuat cu 2,6 la sută, atingând 85 067 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 0,8 la sută, până la 109 886 miliarde lei, iar alte active nete au înregistrat un sold negativ mai mare cu 3 136 miliarde lei.

Creditul neguvernamental a crescut cu 4,7 la sută şi a ajuns la 73 163 miliarde lei, pe seama majorării cu 7,5 la sută a componentei în lei şi a diminuării cu 2,4 la sută a componentei în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 2,8 la sută ca urmare a deprecierii monedei naţionale). Creditul guvernamental net a scăzut cu 6,1 la sută (până la 36 723 miliarde lei), în principal ca urmare a răscumpărărilor de titluri de stat în valută (în valoare de 95 milioane dolari).

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 4,5 la sută, până la 35 686 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 6,6 la sută a numerarului în circulaţie (ce a atins 22 765 miliarde lei) şi a sporirii cu 1,1 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 12 920 miliarde lei). Creşterea numerarului în circulaţie s-a datorat în principal majorării salariilor cadrelor didactice şi ale personalului din cercetare, precum şi majorării pensiilor. Cvasibanii au înregistrat o creştere de 2,9 la sută, până la 127 584 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au diminuat cu 1,8 la sută, până la 42 328 miliarde lei, ca urmare pe de o parte a creşterii cheltuielilor ocazionate de apropierea sezonului rece, iar pe de altă parte a menţinerii randamentelor superioare oferite de depozitele în valută şi de certificatele de trezorerie emise de Ministerul Finanţelor Astfel, depozitele în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 3,6 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie s-a majorat cu 25,4 la sută (până la echivalentul a 113,2 milioane dolari). Titlurile de stat în lei destinate populaţiei s-au majorat cu 1,8 la sută (până la 7 382 miliarde lei), în timp ce ponderea economiilor populaţiei în masa monetară s-a redus de la 27,2 la sută la 25,9 la sută. Depozitele în lei ale agenţilor economici s-au majorat cu 5,8 la sută, până la 17 040 miliarde lei. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 5,3 la sută, până la 68 216 miliarde lei, în principal ca urmare a deprecierii monedei naţionale în raport cu dolarul SUA (cu 5,2 la sută), şi numai în mică măsură datorită creşterii efective a depozitelor în valută (cu 0,1 la sută).