Comunicat de presă


Comunicat cu privire la cooperativele de credit - bănci populare

27.03.2001

În prezent, la Banca Naţională a României este în curs de desfăşurare procesul de autorizare a organizaţiilor cooperaţiei de credit. Aceste organizaţii au funcţionat şi funcţionează încă sub denumirea de cooperative de credit-bănci populare, drepturile şi obligaţiile lor fiind stabilite în baza Legii nr. 109/1996.

O primă condiţie pentru cooperativele de credit-bănci populare, ca să poată cere şi primi autorizarea, a constituit-o înregistrarea lor la Banca Naţională a României, în toamna anului 2000.

Banca Naţională a României a făcut publică lista organizaţiilor cooperaţiei de credit-bănci populare înregistrate conform reglementărilor în vigoare. Numai acestea au dobândit dreptul, în temeiul prevederilor art. 248 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 272/2000, de a solicita autorizarea de către Banca Naţională a României în cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanţei. Ultima zi în care au putut fi depuse cereri a fost 13 februarie 2001.

Este de reţinut faptul că, în conformitate cu prevederile art. 246 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, modificată, acele organizaţii ale cooperaţiei de credit-bănci populare ce nu au solicitat, până la data menţionată, autorizarea de către Banca Naţională a României urmează să se dizolve prin efectul legii şi să intre imediat în lichidare, desigur, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit.

Pentru întocmirea evidenţei cooperativelor de credit-bănci populare ce urmează a fi lichidate - şi în scopul evitării unor erori - Banca Naţională a României a solicitat organizaţiilor în cauză să prezinte situaţia lor juridică până cel mai târziu la 3 martie 2001. Pe baza datelor şi informaţiilor existente la Banca Naţională a României, s-a întocmit Lista organizaţiilor cooperaţiei de credit-bănci populare ce, nu au depus cereri de autorizare şi nici nu figurează ca afiliate la una din reţelele care au solicitat avizul prealabil de constituire/reorganizare. Lista publicată conţine două părţi, respectiv Partea A şi Partea B şi urmează să fie transmisă Ministerului Finanţelor Publice, Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi Ministerului de Interne, în vederea luării măsurilor pe care le vor considera necesare, potrivit competenţelor şi atribuţiilor acestor instituţii, legate de începerea, urmărirea şi finalizarea procedurilor de lichidare a organizaţiilor cooperaţiei de credit în cauză.

Depozitele populaţiei la aceste organizaţii, cuprinse în Lista amintită, nu sunt garantate. Pentru recuperarea lor, persoanele interesate trebuie să se adreseze direct respectivelor organizaţii sau instanţelor judecătoreşti competente, în cazul în care obligaţiile asumate nu le sunt onorate.

Nici organizaţiile cooperaţiei de credit-bănci populare aflate în proces de autorizare nu sunt încă supravegheate de către Banca Naţională a României şi nu sunt membre ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar înaintea obţinerii autorizării. De asemenea, depozitele populaţiei la aceste organizaţii nu vor fi garantate înainte de obţinerea autorizării.

Procesul de autorizare a organizaţiilor cooperaţiei de credit-bănci populare, care au depus la Banca Naţională a României cereri în conformitate cu prevederile art. 252 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2000, modificată, se poate întinde pe o perioadă de maximum 18 luni de la data depunerii cererii de constituire-autorizare. Parcurgerea celor trei faze ale acestui proces nu presupune, însă, în mod obligatoriu, obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

În acest context, facem cunoscut părţilor interesate că această perioadă de tranziţie nu justifică practicile abuzive ale unor cooperative de credit-bănci populare, cum ar fi refuzul plăţii sau rescadenţarea depozitelor constituite la acestea şi/sau a dobânzilor aferente, obligarea deponenţilor de a-şi transforma depozitele constituite în aport la capital şi altele asemenea. Ca urmare, pe toată durata procesului de autorizare, organizaţiile cooperaţiei de credit-bănci populare au obligaţia de a desfăşura o activitate normală şi de a-şi onora îndatoririle asumate. Persoanele care întâmpină probleme în recuperarea sumelor depuse la organizaţiile cooperaţiei de credit-bănci populare trebuie să se adreseze acestora, răspunderea revenind direct conducătorilor acestor organizaţii; în acelaşi timp, membrii cooperatori au obligaţia şi dreptul de a folosi căile statutare de rezolvare a problemelor ce apar. Ca ultimă soluţie, se vor adresa instanţei judecătoreşti competente, în cazul în care organizaţiile cooperaţiei de credit-bănci populare nu procedează la onorarea obligaţiilor asumate.