Comunicat de presă


Comunicat al Biroului Reprezentantului FMI în România

25.06.2001

25 iunie 2001

Dl. Neven Mates, şeful misiunii FMI care s-a aflat în vizită în România, a remis următorul comunicat de presă:

"La solicitarea Guvernului român, în perioada 10-23 iunie, o misiune FMI s-a aflat în vizită la Bucureşti pentru a purta discuţii cu privire la un aranjament stand-by cu Fondul. Guvernul şi misiunea au înregistrat progrese considerabile în ceea ce priveşte realizarea unui acord asupra politicilor macroeconomice care ar putea constitui baza unui aranjament stand-by în 2001-2002. Obiectivele principale ale acestor politici urmează să contribuie la continuarea creşterii economice prin accelerarea reformelor structurale, reducerea graduală a inflaţiei şi menţinerea controlului asupra deficitului contului curent extern. În special, un progres important s-a înregistrat în ceea ce priveşte realizarea unui acord asupra elementelor majore şi măsurilor care să sprijine politica fiscală în vederea susţinerii strategiei de dezinflaţie şi a obiectivului de menţinere a deficitului de cont curent la un nivel prudent, precum şi asupra politicii monetare şi reformelor în sectorul financiar. De asemenea, implementarea corespunzătoare a programului de privatizare care se formulează cu Banca Mondială va întări încrederea crescândă în performanţele economiei româneşti. În continuare, vor fi necesare discuţii asupra aspectelor privind performantele financiare ale întreprinderilor de stat, în special, din sectorul energetic, şi asupra măsurilor care să asigure o politică salarială prudentă la nivelul acestor întreprinderi. Misiunea şi Guvernul intenţionează să continue discuţiile în vederea realizării unui acord şi o nouă vizită a misiunii este programată pentru sfârşitul lunii august în contextul pregătirii proiectului de buget pentru anul 2002."