Comunicat de presă


Indicatori monetari - septembrie 2011

25.10.2011

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii septembrie 2011 de 209 135,1 milioane lei. Faţă de luna august 2011 aceasta a crescut cu 1,7 la sută (2,0 la sută în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2010 masa monetară s-a majorat cu 6,8 la sută (3,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 septembrie 2011
(mil. lei)
sep. 2011/
aug. 2011
(%)
sep. 2011/
sep. 2010
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 83 965,8 2,0 3,0
Numerar în circulaţie 29 405,9 2,4 9,8
Depozite overnight ** 54 559,9 1,8 -0,3
M2 (masa monetară intermediară) 204 772,2 2,1 6,3
M1 83 965,8 2,0 3,0
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 120 806,4 2,2 8,7
M3 (masa monetară în sens larg) 209 135,1 1,7 6,8
M2 204 772,2 2,1 6,3
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 4 362,9 -14,0 38,6

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 septembrie 2011
(mil. lei)
sep. 2011/
aug. 2011
(%)
sep. 2011/
sep. 2010
(%)
Masa monetară (M3) 209 135,1 1,7 6,8
Active externe nete** 30 166,9 13,0 4,4
Active interne nete*** 178 968,2 0,1 7,3

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna septembrie 2011 cu 2,7 la sută (2,9 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2011, până la nivelul de 221 431,2 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,7 la sută (0,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 3,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,7 la sută). La 30 septembrie 2011, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 6,5 la sută (2,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2010, pe seama majorării cu 3,5 la sută a componentei în lei (0,1 la sută în termeni reali) şi cu 8,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 6,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 septembrie 2011
(mil. lei)
sep. 2011/
aug. 2011
(%)
sep. 2011/
sep. 2010
(%)
Credit neguvernamental (total) 221 431,2 2,7 6,5
Credit neguvernamental în lei: 80 665,1 0,7 3,5
- gospodării ale populaţiei 35 653,7 0,1 -4,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 45 011,4 1,1 10,7
Credit neguvernamental în valută: 140 766,1 3,8 8,3
- gospodării ale populaţiei 68 798,9 2,8 5,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 71 967,2 4,8 11,3

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna septembrie 2011 cu 1,0 la sută, până la 65 198,4 milioane lei. La 30 septembrie 2011, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 20,5 la sută (16,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2010.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna septembrie 2011 cu 1,7 la sută faţă de luna august 2011, până la nivelul de 181 008,5 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 septembrie 2011
(mil. lei)
sep. 2011/
aug. 2011
(%)
sep. 2011/
sep. 2010
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 181 008,5 1,7 6,6
Depozite în lei ale rezidenţilor: 119 518,8 1,8 12,4
- gospodării ale populaţiei 68 727,8 1,3 11,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 50 791,0 2,4 13,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 61 489,7 1,4 -3,2
- gospodării ale populaţiei 41 062,4 3,0 4,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 20 427,3 -1,8 -15,6

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,3 la sută, până la 68 727,8 milioane lei. La 30 septembrie 2011, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 11,7 la sută (8,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2010.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 2,4 la sută, până la 50 791,0 milioane lei. La 30 septembrie 2011, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 13,2 la sută (9,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2010.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 1,4 la sută, până la nivelul de 61 489,7 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au redus cu 1,7 la sută, până la 14 124,8 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au scăzut cu 3,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au redus cu 5,1 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 4,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 15,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 17,3 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 8 077,1 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2011), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 57 121,3 milioane lei (soldul la 30 septembrie 2011).