Comunicat de presă


Comunicatul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

18.07.2001

18 iulie 2001

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă următoarele:

În temeiul art.5, alin.2 din Ordonanţa Guvernului României nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997, cu modificările şi completările ulterioare, plafonul de garantare de către Fond a depozitelor constituite de deponenţi persoane fizice la băncile ce intră sub incidenţa prevederilor legale menţionate mai sus se modifică de la 77 095 000 lei pe deponent la 88 505 000 lei pe deponent, ca urmare a indexării cu indicele preţurilor de consum înregistrat în luna iunie 2001 faţă de luna decembrie 2000.

Noul plafon de garantare reprezintă nivelul compensaţiei ce se plăteşte de Fond pentru depozitele constituite de deponenţi persoane fizice la bănci, dacă devin indisponibile în cursul semestrului II 2001, în condiţiile reglementate prin dispoziţiile legale menţionate mai sus.