Comunicat de presă


Comunicat de presă - instituţii de credit

05.09.2001

Banca Naţională a României aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, potrivit prevederilor legale în vigoare, banca centrală răspunde de autorizarea, reglementarea şi supravegherea băncilor şi organizaţiilor cooperatiste de credit. Precizăm că aceste instituţii de credit intră sub supravegherea efectivă a Băncii Naţionale a României numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

Cadrul legislativ în vigoare permite însă şi altor organizaţii, ce funcţionează ca societăţi comerciale sau sub altă formă juridică, să desfăşoare activităţi specifice instituţiilor de credit. Ele pot să atragă depozite sau alte fonduri rambursabile de la public şi să acorde credite, fără a fi condiţionate de obţinerea autorizaţiei de funcţionare din partea unei autorităţi competente.

Proliferarea acestor organizaţii a condus la dezvoltarea unei pieţe pseudo - bancare. Cele mai cunoscute forme sunt sistemele de întrajutorare, cele mai multe fiind organizate în jurul unei societăţi comerciale ce are rol de administrator al fondurilor atrase: sisteme de tip "casă de ajutor reciproc - CAR" sau jocuri de tip piramidal.

Banca Naţională a României atrage atenţia pe această cale că activitatea unor astfel de organizaţii nu este supusă unui regim specific de autorizare, reglementare şi supraveghere de către o autoritate competentă. Prin urmare, riscul rezultat din plasamentele efectuate, indiferent de modalitatea sau scopul în care sunt colectate fondurile în cadrul diverselor sisteme, nu este asigurat de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar sau de o altă formă instituţională de garantare.