Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna noiembrie 2000

10.01.2001

La sfârşitul lunii noiembrie, masa monetară (M2) a fost de 164 560 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 0,3 la sută (-2,4 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost determinată în exclusivitate de creşterea activelor interne nete.

Activele interne nete s-au majorat cu 1,1 la sută, până la 81 377 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a scăzut cu 7,6 la sută, până la 98 603 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 8 918 miliarde lei. Aceste evoluţii au fost determinate în principal de diminuarea creditelor restante (cu 74,1 la sută, respectiv cu 5 156,1 miliarde lei) prin utilizarea provizioanelor specifice pentru risc de credit şi scoaterea acestora în afara bilanţului, ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului nr. 2 din 7 aprilie 2000 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc.

Creditul neguvernamental a scăzut cu 4,7 la sută, până la 70 783 miliarde lei, pe seama reducerii ambelor componente: cu 2,6 la sută a componentei în lei şi cu 8,1 la sută a celei în valută (exprimată în lei, componenta în valută a scăzut cu 6,2 la sută). Creditul guvernamental net a scăzut cu 14,1 la sută (până la 27 820 miliarde lei), în principal ca urmare a lansării unei emisiuni de euroobligaţiuni în sumă de 150 milioane Euro şi a majorării soldului Contului General al Trezoreriei.

Activele externe nete au scăzut cu 0,4 la sută, până la 83 183 miliarde lei, prin scăderea cu 0,5 la sută a componentei 'Valute convertibile' şi creşterea nesemnificativă a componentei "Aur".

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 3,9 la sută, până la 37 024 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 1,3 la sută a numerarului în circulaţie (ce a atins 22 808 miliarde lei) şi al sporirii cu 8,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 14 216 miliarde lei). Creşterea numerarului în circulaţie s-a datorat unor factori conjuncturali precum: (i) dublarea nivelului alocaţiei pentru copii; (ii) plăţi în numerar efectuate de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (prin Banca Română de Dezvoltare - Societe Generale) pentru despăgubirea deponenţilor de la Banca Internaţională a Religiilor.

Cvasibanii au înregistrat o scădere de 0,7 la sută, până la 127 536 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au diminuat cu 0,7 la sută, până la 40 827 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară reducându-se de la 25,0 la sută la 24,8 la sută), ca urmare a menţinerii înclinaţiei populaţiei pentru deţinerea de titluri de stat în lei (care au înregistrat o creştere de 4,8 la sută, ajungând la 8 093 miliarde lei). Depozitele în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au scăzut cu 2,6 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie a rămas practic nemodificat (reprezentând echivalentul a 117,2 milioane dolari).

Depozitele în lei ale agenţilor economici s-au majorat cu 1,6 la sută, până la 16 345 miliarde lei. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au scăzut cu 1,2 la sută, până la 70 364 miliarde lei, în principal ca urmare a diminuării depozitelor agenţilor economici (de stat şi privaţi) şi a retragerilor populaţiei.

La sfârşitul lunii noiembrie, sectorul nebancar deţinea titluri de stat în lei într-un volum de 13 118 miliarde lei (în scădere cu 5,7 la sută faţă de luna octombrie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii noiembrie, echivalentul a 151 milioane dolari (în creştere cu 3,3 la sută faţă de luna octombrie).