Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna decembrie 2000

14.02.2001

La sfârşitul lunii decembrie, masa monetară (M2) a fost de 185 060 miliarde lei. Faţă de luna anterioară aceasta a înregistrat o creştere nominală de 12,5 la sută (9,8 la sută în termeni reali). Sursele de expansiune monetară au fost atât activele interne nete, cât şi activele externe nete.

Activele interne nete s-au majorat faţă de luna noiembrie cu 13,2 la sută, până la 92 148 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 10,5 la sută, până la 108 942 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 432 miliarde lei. Creditul neguvernamental a crescut cu 6,0 la sută, până la 75 007 miliarde lei, exclusiv pe seama majorării cu 8,2 la sută a componentei în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 10,6 la sută). Creditul neguvernamental în lei a rămas practic nemodificat, cunoscând o scădere de 0,1 la sută. Ca urmare a acestor evoluţii, ponderea creditului în valută în totalul creditului bancar a crescut de la 57 la sută în noiembrie la 59,5 la sută în decembrie. Creditul guvernamental net s-a majorat cu 22,0 la sută (până la 33 934 miliarde lei) aproape în exclusivitate datorită diminuării disponibilităţilor în lei şi în valută ale Trezoreriei statului.

Activele externe nete au crescut cu 11,7 la sută, până la 92 912 miliarde lei, prin creşterea cu 33,4 la sută a componentei 'Aur' (efect al reevaluării stocului de aur, care se realizează în luna decembrie a fiecărui an) şi cu 5,8 la sută a componentei 'Valute convertibile' (exprimată în lei).

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 25,1 la sută, până la 46 331 miliarde lei, ca rezultat al creşterii cu 44,8 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 20 589 miliarde lei) şi cu 12,9 la sută a numerarului în circulaţie (ce a atins 25 742 miliarde lei). Creşterea disponibilităţilor la vedere s-a datorat sporirii vânzărilor de mărfuri ocazionate de sărbătorile de iarnă. Majorarea numerarului în circulaţie a fost rezultatul acordării celui de-al treisprezecelea salariu şi a primelor de sărbători.

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 8,8 la sută, până la 138 729 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 9,1 la sută, până la 44 549 miliarde lei, în principal ca urmare a bonificării de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni în luna decembrie a dobânzilor aferente întregului an 2000. În absenţa acestei influenţe, dinamica pozitivă a economiilor populaţiei se limitează la 2,3 la sută, fiind şi în această lună inferioară celei înregistrate de titlurile de stat în lei (care au crescut cu 4,4 la sută, până la 8 452 miliarde lei). Depozitele în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au sporit cu 2,8 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie a scăzut cu 3,3 la sută (până la echivalentul a circa 110 milioane dolari), în special ca urmare a ajungerii unora dintre acestea la scadenţă.

Depozitele în lei ale agenţilor economici s-au majorat cu 18,2 la sută, până la 19 324 miliarde lei. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 6,4 la sută, până la 74 856 miliarde lei, în principal ca urmare a majorării depozitelor agenţilor economici cu capital privat (cu 5,6 la sută).

În perioada ianuarie - decembrie 2000 masa monetară a înregistrat o creştere nominală de 38,0 la sută, inferioară ratei inflaţiei pentru această perioadă (de 40,7 la sută). Acesta a fost rezultatul evoluţiei divergente a componentelor contrapartidei sale. Activele externe nete s-au majorat cu 124,5 la sută, pe seama creşterii cu 190,8 la sută a componentei 'Valute convertibile' şi cu 35,3 la sută a componentei 'Aur'. Activele interne nete s-au diminuat în această perioadă cu 0,6 la sută, în ciuda creşterii creditului intern cu 7,5 la sută, ca urmare a majorării cu 8 194 miliarde lei a soldului negativ al poziţiei 'Alte active nete'.

Creditul neguvernamental a crescut în perioada ianuarie - decembrie 2000 cu 30,0 la sută reflectând majorarea cu 24,4 la sută a componentei în lei şi scăderea cu 5,7 la sută a celei în valută (exprimată în lei, componenta în valută s-a majorat cu 34,0 la sută). Creditul guvernamental net s-a redus în această perioadă cu 22,2 la sută, în principal ca urmare a răscumpărărilor unor titluri de stat în valută ajunse la scadenţă.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în această perioadă cu 56,2 la sută, pe seama creşterii cu 67,4 la sută a disponibilităţilor la vedere şi cu 48,2 la sută a numerarului în circulaţie. Cvasibanii au înregistrat o creştere de 32,8 la sută fiind expresia sporirii economiilor populaţiei (cu 13,5 la sută), a depozitelor în lei (cu 31,2 la sută) şi a depozitelor în valută ale rezidenţilor (cu 48,3 la sută, exprimate în lei).