Comunicat de presă


Comunicat al BNR şi al CNVM

28.09.2001

Vineri, 28 septembrie, la sediul Băncii Naţionale a României, a fost semnat de către Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu şi preşedintele CNVM, Gabriela Anghelache, Protocolul pentru cooperare în domeniul supravegherii sistemului financiar.

Părţile semnatare - banca centrală a statului român şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare - au convenit, de comun acord, să conlucreze în vederea optimizării activităţii de supravegehere. Prin parafarea Protocolului, au fost puse bazele supravegherii consolidate a pieţei financiare din ţara noastră.

Fiecare autoritate va continua să funcţioneze independent în domeniile proprii de activitate: sectorul bancar şi, respectiv, cel al valorilor mobiliare şi al burselor.

Practic, BNR şi CNVM se obligă să asigure o supraveghere adecvată şi eficientă, îndeosebi prin coordonarea măsurilor şi acţiunilor întreprinse de cele două autorităţi, scopul principal fiind evitarea unor crize sistemice şi dezvoltarea unui mediu competitiv şi nediscriminatoriu pentru toţi actorii pieţei financiare.

Acordul semnat vineri este o rezultantă a faptului că sistemul financiar din România a crescut, în anii din urmă, în dinamică şi complexitate, determinând intersectări şi chiar întrepătrunderi atât la nivel instituţional şi operaţional, cât şi la cel al produselor.

Cooperarea dintre cele două instituţii va contribui la asigurarea transparenţei, stabilităţii şi integrităţii pieţelor, buna lor funcţionare, prevenirea de suprapuneri ale activităţilor de supraveghere, completarea golurilor de supraveghere rezultate prin faptul că anumite arii ale sistemului financiar românesc nu sunt acoperite de nici una dintre autorităţi.

Părţile semnatare se obligă, totodată, să întreprindă acţiuni comune complexe, menite să contribuie la îndeplinirea în cele mai bune condiţii a responsabilităţilor fiecărei autorităţi pe linia autorizării, reglementării şi supravegherii sistemului financiar.

În vederea soluţionării problemelor globale ale sistemului financiar vor fi organizate întâlniri comune la nivelul managementului (cel puţin o dată pe an). În acest scop va fi constituit, în maximum 90 de zile, un colectiv de coordonare, format din reprezentanţi ai fiecărei autorităţi, experţi cu putere de decizie în domeniul autorizării, reglementării şi supravegherii, care să contribuie la înfăptuirea efectivă a obiectivelor Protocolului.

Datele, informaţiile furnizate, precum şi măsurile stabilite în cadrul aplicării prevederilor Protocolului sunt supuse regimului confidenţialităţii. Ele nu vor putea fi făcute publice decât în cadrul şi în condiţiile unei proceduri speciale, ce va fi convenită de cele două autorităţi. De comun acord, pot fi prevăzute criterii şi condiţii pentru consilierea şi schimbul de informaţii rezultate din cooperarea în baza Protocolului, în relaţia cu alte instituţii ale statului: Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul de Interne, Curtea de Conturi. Nici o prevedere a Protocolului nu poate însă prejudicia drepturile, îndatoririle şi responsabilităţile nici uneia dintre autorităţi.

Protocolul a fost încheiat pentru o perioadă de timp nelimitată. Încetarea valabilităţii lui poate avea loc numai la cererea expresă a uneia sau a ambelor părţi. Totodată, însă, Protocolul poate fi extins prin cooptarea sau aderarea altor autorităţi cu atribuţii de reglementare, autorizare şi supraveghere înfiinţate şi abilitate prin lege să acţioneze în cadrul sistemului financiar. În acest fel, consolidarea supravegherii pieţei financiare, în concordanţă cu normele moderne din Uniunea Europeană şi din celelalte ţări dezvoltate, devine o realitate şi în România, realitate ce se va putea dezvolta flexibil, în paralel cu creşterea complexităţii sectorului financiar.