Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

29.09.2011

În şedinţa din 29 septembrie 2011, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât următoarele:

  • Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an;
  • Gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar;
  • Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reafirmă că banca centrală va monitoriza în continuare evoluţiile interne şi ale mediului economic internaţional, astfel încât, prin ajustarea corespunzătoare a instrumentelor de care dispune, să asigure realizarea stabilităţii preţurilor pe termen mediu şi a stabilităţii financiare.

Analiza evoluţiei indicatorilor macroeconomici indică accentuarea procesului de dezinflaţie, în linie cu aşteptările băncii centrale. În condiţiile unei scăderi pronunţate a preţurilor volatile ale produselor alimentare şi ale disipării treptate a efectului de runda întâi generat de majorarea TVA în iulie 2010, rata anuală a inflaţiei a scăzut pentru a treia lună consecutiv, până la nivelul de 4,25 la sută în luna august a.c. comparativ cu 7,93 la sută în luna iunie. De asemenea, rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat1 a coborât la nivelul de 2,92 la sută în luna august comparativ cu 4,74 la sută în luna iunie.

Procesul de dezinflaţie va continua în perioada imediat următoare astfel încât rata anuală a inflaţiei se va apropia de ţinta stabilită. Accelerarea dezinflaţiei în condiţiile menţinerii ratei dobânzii de politică monetară şi a unei volatilităţi moderate a cursului de schimb al leului se traduce într-o întărire a condiţiilor monetare reale în sens larg, de natură să sprijine convergenţa inflaţiei către obiectivele stabilite pe termen mediu.

Reluarea creşterii economice a continuat dar într-un pas încetinit, pe fondul înrăutăţirii apetitului global faţă de risc şi a perspectivelor creşterii economice la nivel mondial, precum şi al sporirii incertitudinilor privind evoluţia crizei datoriilor suverane din zona euro. Dinamica producţiei industriale şi a exporturilor s-a temperat, în timp ce revigorarea creditului acordat sectorului privat, în special a împrumuturilor în monedă naţională, rămâne modestă. Este însă de aşteptat ca tendinţa de încetinire a redresării economiei româneşti să fie temporar contracarată în a doua parte a anului curent de performanţele agriculturii.

Perspectivele arată consolidarea procesului de dezinflaţie, dar şi menţinerea incertitudinilor legate de evoluţiile mediului extern, ale fluxurilor de capital, ale preţurilor administrate, precum şi ale unor preţuri volatile. În consecinţă, banca centrală va ajusta gradual conduita politicii monetare ţinând cont de aceste evoluţii şi în contextul aplicării angajamentelor asumate de autorităţile din România în cadrul acordurilor de finanţare convenite cu instituţiile internaţionale.

Prin asigurarea stabilităţii preţurilor concomitent cu menţinerea stabilităţii financiare se creează condiţiile reducerii durabile a costului creditului în lei, proces pe care BNR îl încurajează. Reluarea durabilă a creşterii economice trebuie să aibă în vedere şi stimularea economisirii în lei, de natură să asigure sustenabilitatea deficitului extern şi să reducă treptat dependenţa de finanţările externe.

În acest context, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an. Totodată, CA al BNR a hotărât gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi, respectiv, în valută ale instituţiilor de credit.

BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât, prin adecvarea instrumentelor sale, să asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preţurilor şi de stabilitate financiară, şi pe această bază o creştere economică de durată, în contextul realizării angajamentelor stabilite în acordurile cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi alte instituţii financiare internaţionale.

Potrivit calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 2 noiembrie 2011, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflaţiei.

1) Rata inflaţiei de bază CORE 2 ajustat este calculată prin eliminarea din indicele preţurilor de consum a preţurilor administrate, a celor volatile şi a preţurilor tutunului şi băuturilor alcoolice