Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna aprilie 2001

26.06.2001

La sfârşitul lunii aprilie, masa monetară (M2) a fost de 198 613 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,7 la sută (1 la sută în termeni reali). Sursele de expansiune monetară au fost atât activele externe nete, cât şi activele interne nete.

Activele externe nete au crescut cu 4,5 la sută, până la 110 744 miliarde lei, prin majorarea cu 3,4 la sută a componentei "Valute convertibile" (+102 milioane dolari) şi creşterea nesemnificativă a componentei "Aur". "Valutele convertibile" s-au majorat în special pe seama cumpărărilor nete de valută ale băncii centrale de pe piaţa valutară.

Activele interne nete s-au majorat cu 2,6 la sută, până la 87 869 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a sporit cu 5,2 la sută, până la 122 137 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 3 719 miliarde lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna aprilie cu 4,7 la sută (în termeni reali creşterea a fost de 1,9 la sută faţă de luna martie şi de 6,0 la sută cumulat pe primele patru luni ale anului), până la 88 398 miliarde lei, pe seama majorării ambelor componente: cu 2,0 la sută a creditului în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 4,4 la sută) şi cu 5,1 la sută a creditului în lei. Creditul guvernamental net s-a majorat cu 6,3 la sută (până la 33 739 miliarde lei), fiind în principal rezultatul (i) emisiunilor de titluri de stat lansate pe piaţa internă şi (ii) diminuării soldului contului de disponibilităţi în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 7,6 la sută, până la 42 070 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 8,6 la sută a numerarului în circulaţie (ce a atins 25 811 miliarde lei) şi al majorării cu 6,0 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 16 259 miliarde lei).

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 2,7 la sută, până la 156 543 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,8 la sută, până la 49 755 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,1 la sută), în condiţiile menţinerii înclinaţiei populaţiei pentru deţinerea de titluri de stat în lei (care au înregistrat o creştere de 7,0 la sută, ajungând la 12 576 miliarde lei). Depozitele bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 2,3 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie (ce a reprezentat echivalentul a 126 milioane dolari) s-a diminuat cu 6,1 la sută.

Depozitele în lei ale agenţilor economici s-au redus cu 5,9 la sută, până la 19 582 miliarde lei, reducerea cea mai importantă fiind înregistrată de depozitele pe termen ale agenţilor economici cu capital majoritar sau integral de stat. Depozitele în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 4,7 la sută, până la 87 206 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au crescut cu 2,3 la sută, ajungând la 3 091 milioane dolari).

La sfârşitul lunii aprilie, sectorul nebancar deţinea titluri de stat în lei într-un volum de 21 945 miliarde lei (în creştere cu 4,5 la sută faţă de luna martie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii aprilie, echivalentul a 174,7 milioane dolari (în scădere cu 11,5 la sută faţă de luna martie). Volumul titlurilor în valută aflate în posesia nerezidenţilor a rămas nemodificat faţă de sfârşitul lunii martie, reprezentând la sfârşitul lunii aprilie, conform datelor raportate de băncile care au acţionat în calitate de agent al statului, echivalentul a 0,7 milioane dolari.