Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna mai 2001

11.07.2001

La sfârşitul lunii mai, masa monetară (M2) a fost de 199 829 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 0,6 la sută (-1,1 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost rezultatul unor evoluţii divergente ale componentelor sale.

Activele externe nete au crescut cu 1,6 la sută, până la 112 515 miliarde lei, prin majorarea cu 1,3 la sută a componentei "Valute convertibile" (+52,6 milioane dolari) şi creşterea nesemnificativă a componentei "Aur". ?Valutele convertibile" s-au majorat în principal ca urmare a emisiunii de obligaţiuni în valută lansate de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă şi a cumpărărilor nete de valută ale BNR de pe piaţa valutară.

Activele interne nete s-au diminuat cu 0,6 la sută, până la 87 314 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a sporit cu 0,5 la sută, până la 122 713 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 1 132 miliarde lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna mai cu 2,2 la sută (în termeni reali creşterea a fost de 0,5 la sută faţă de luna aprilie şi de 6,6 la sută cumulat pe primele cinci luni ale anului) până la 90 381 miliarde lei, pe seama creşterii cu 3,1 la sută a creditului în lei şi a scăderii cu 0,2 la sută a creditului în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 1,7 la sută). Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 4,2 la sută (până la 32 332 miliarde lei), fiind în principal rezultatul (i) emisiunilor de titluri de stat în valută lansate pe piaţa internă şi (ii) majorării deţinerilor de titluri de către bănci prin efectuarea unor operaţiuni cu clienţii.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a diminuat cu 0,8 la sută, până la 41 751 miliarde lei, fiind rezultatul scăderii cu 1,4 la sută a numerarului în circulaţie (ce s-a cifrat la 25 457 miliarde lei) şi al majorării cu 0,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 16 293 miliarde lei).

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 1,0 la sută, până la 158 078 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,9 la sută, până la 50 697 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,4 la sută), în condiţiile menţinerii înclinaţiei populaţiei pentru deţinerea de titluri de stat în lei (care au înregistrat o creştere de 7,1 la sută, ajungând la 13 465 miliarde lei). Depozitele bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 0,5 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie (ce a reprezentat echivalentul a 140,4 milioane dolari) s-a majorat cu 11,6 la sută.

Depozitele în lei ale agenţilor economici s-au redus cu 0,5 la sută, până la 19 476 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au scăzut cu 1,8 la sută (până la 10 784 miliarde lei), certificatele de depozit s-au majorat cu 2,1 la sută (până la 4 509 miliarde lei), iar depozitele condiţionate au rămas practic nemodificate (cifrându-se la 4 183 miliarde lei). Depozitele în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 0,8 la sută, până la 87 905 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au scăzut cu 1,1 la sută, ajungând la 3 057 milioane dolari).

La sfârşitul lunii mai, sectorul nebancar deţinea titluri de stat în lei într-un volum de 23 316 miliarde lei (în creştere cu 6,2 la sută faţă de luna aprilie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii mai, echivalentul a 224,4 milioane dolari (în creştere cu 28,4 la sută faţă de luna aprilie). Volumul titlurilor în valută aflate în posesia nerezidenţilor a rămas nemodificat faţă de sfârşitul lunii aprilie, reprezentând la sfârşitul lunii mai, conform datelor raportate de băncile care au acţionat în calitate de agent al statului, echivalentul a 0,7 milioane dolari.