Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iunie 2001

16.08.2001

La sfârşitul lunii iunie, masa monetară (M2) a fost de 208 498 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 4,3 la sută (2,7 la sută în termeni reali). Majorarea masei monetare s-a realizat exclusiv pe seama creşterii nivelului activelor externe nete.

Activele externe nete au sporit cu 14,9 la sută, până la 129 295 miliarde lei, în principal ca urmare a noii emisiuni de euroobligaţiuni a Ministerului Finanţelor Publice în valoare de 600 milioane euro. Activele interne nete s-au diminuat cu 9,3 la sută, înregistrând o valoare de 79 203 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern s-a redus cu 6,7 la sută, până la 114 474 miliarde lei, iar alte active interne nete s-au menţinut la un nivel relativ constant.

Scăderea cu 33,2 la sută a creditului guvernamental net, până la 21 589 miliarde lei, a fost posibilă în contextul creşterii disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice.

Creditul neguvernamental a continuat să se situeze pe un trend ascendent, majorându-se cu 2,8 la sută, până la nivelul de 92 885 miliarde lei, pe seama sporirii cu 2,9 la sută a componentei în lei şi a creşterii cu 2,7 la sută a componentei în valută.

Agregatul monetar M1 s-a majorat cu 10,2 la sută (până la 46 001 miliarde lei), în special ca urmare a sporirii cu 16,5 la sută a numerarului în circulaţie (până la nivelul de 29 645 miliarde lei). Această evoluţie a numerarului a fost determinată în principal de acordarea indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă ale cadrelor didactice şi de indexarea trimestrială a salariilor bugetarilor şi a pensiilor. Cvasibanii au crescut cu 2,8 la sută, până la nivelul de 162 497 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 3,3 la sută şi au atins 52 348 miliarde lei, în condiţiile în care certificatele de trezorerie emise de Ministerul Finanţelor au continuat să concureze depozitele bancare. Astfel, volumul titlurilor de stat în lei deţinute de populaţie s-a majorat cu 5,2 la sută, situându-se la nivelul de 14 167 miliarde lei.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au sporit cu 3,8 la sută, până la 20 218 miliarde lei. Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, au crescut cu 2,3 la sută, până la 89 931 miliarde lei, pe seama majorării depozitelor în devize ale populaţiei şi a deprecierii cursului de schimb al monedei naţionale.