Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna august 2001

12.10.2001

La sfârşitul lunii august, masa monetară (M2) a fost de 226 557 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 4,7 la sută (2,4 la sută în termeni reali). Majorarea masei monetare s-a realizat preponderent pe seama creşterii nivelului activelor externe nete.

Activele externe nete au crescut cu 6,5 la sută, până la 145 888 miliarde lei, prin majorarea cu 7,9 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea, practic, constantă a componentei "Aur". Componenta "Valute convertibile" s-a majorat în principal pe seama depunerilor în valută ale agenţilor economici şi populaţiei în sistemul bancar.

Activele interne nete s-au majorat cu 1,5 la sută, până la 80 669 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a sporit cu 2,4 la sută, până la 122 833 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 4 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna august cu 2,2 la sută (în termeni reali creşterea cumulată pe primele opt luni ale anului s-a cifrat la 11,4 la sută) până la 99 369 miliarde lei, pe seama creşterii creditului în lei cu 0,4 la sută şi a creditului în valută cu 2,0 la sută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 3,5 la sută). Creditul guvernamental net s-a majorat cu 2,9 la sută (până la 23 464 miliarde lei), fiind în principal rezultatul: (i) scăderii disponibilităţilor în lei şi valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi (ii) răscumpărării unor titluri de stat ajunse la scadenţă.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 2,6 la sută, până la 48 172 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 1,7 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 29 830 miliarde lei) şi al majorării cu 4,1 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 18 342 miliarde lei).

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 5,3 la sută, până la 178 386 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,7 la sută, până la 54 030 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 23,8 la sută), în timp ce titlurile de stat în lei deţinute de populaţie au înregistrat o creştere de 0,4 la sută, ajungând la 14 702 miliarde lei. Depozitele bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 6,2 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie (care a reprezentat echivalentul a 109,0 milioane dolari) a rămas nemodificat.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 6,6 la sută, până la 21 695 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 11,4 la sută (până la 12 549 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 1,0 la sută (cifrându-se la 4 428 miliarde lei), iar certificatele de depozit au crescut cu 0,3 la sută (până la 4 717 miliarde lei). Depozitele în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 7,0 la sută, până la 102 661 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au crescut cu 5,5 la sută, ajungând la 3 417 milioane dolari).

La sfârşitul lunii august, sectorul nebancar deţinea titluri de stat într-un volum de 32 352 miliarde lei (în creştere cu 1,0 la sută faţă de luna iulie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii august, echivalentul a 197,8 milioane dolari (în creştere cu 3,2 la sută faţă de luna iulie).