Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna octombrie 2001

14.12.2001

La sfârşitul lunii octombrie, masa monetară (M2) a fost de 236 890 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 0,7 la sută (-1,7 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost rezultatul unor evoluţii divergente ale componentelor sale.

Activele externe nete au crescut cu 3,2 la sută, până la 155 196 miliarde lei, prin majorarea cu 3,8 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a realizat la Banca Naţională, pe seama obligaţiunilor în valută emise de Ministerul Finanţelor Publice pe piaţa internă, care s-au regăsit în rezervele băncii centrale, precum şi a cumpărărilor de valută ale acesteia.

Activele interne nete s-au diminuat cu 3,6 la sută, până la 81 694 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a scăzut cu 0,1 la sută, până la 129 198 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 6,5 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna octombrie cu 4,0 la sută (în termeni reali creşterea cumulată pe primele zece luni ale anului s-a cifrat la 15,4 la sută) până la 107 391 miliarde lei, pe seama creşterii cu 4,0 la sută a creditului în lei şi cu 2,2 la sută a creditului în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 4,0 la sută). Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 16,5 la sută (până la 21 808 miliarde lei), fiind rezultatul următoarelor evoluţii: (i) majorarea disponibilităţilor în lei şi valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României; (ii) răscumpărarea unor titluri de stat în lei destinate restructurării sistemului bancar; (iii) emiterea de titluri de stat (în lei şi valută) pe piaţa internă.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a diminuat cu 2,0 la sută, până la 50 032 miliarde lei, fiind rezultatul scăderii cu 9,4 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 30 835 miliarde lei) şi al majorării cu 4,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 19 197 miliarde lei).

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 1,5 la sută, până la 186 858 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,6 la sută, până la 56 761 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 24,0 la sută) în timp ce titlurile de stat în lei deţinute de populaţie au înregistrat o scădere de 0,6 la sută, ajungând la 14 258 miliarde lei. Depozitele bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 1,2 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie (reprezentând echivalentul a 121,1 milioane dolari) s-a majorat cu 19,8 la sută.

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 2,9 la sută, până la 22 591 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 2,2 la sută (până la 12 872 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 5,7 la sută (cifrându-se la 4 803 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 2,3 la sută (până la 4 916 miliarde lei).

Depozitele în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 0,7 la sută, până la 107 506 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au scăzut cu 1,1 la sută, ajungând la 3 466 milioane dolari).

La sfârşitul lunii octombrie, sectorul nebancar deţinea titluri de stat într-un volum de 31 959 miliarde lei (în creştere cu 1,3 la sută faţă de luna septembrie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii octombrie, echivalentul a 176,4 milioane dolari (în scădere cu 6,3 la sută faţă de luna septembrie).