Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - semestrul I 2011

11.08.2011

În semestrul I 2011 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 601 milioane euro, în scădere cu 28,6 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, în principal datorită reducerii deficitului balanţei comerciale cu 21,6 la sută şi majorării excedentului transferurilor curente cu 63,2 la sută (pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice).

- milioane euro -
  Semestrul I 2010r Semestrul I 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 23 075 26 720 -3 645 28 689 31 290 -2 601
A. Bunuri şi servicii 20 129 23 820 -3 691 25 309 28 350 -3 041
a. Bunuri (export fob - import fob)s 17 169 20 356 -3 187 22 011 24 510 -2 499
b. Servicii 2 960 3 464 -504 3 298 3 840 -542
- transport 889 1 009 -120 1 006 1 250 -244
- turism - călătorii 387 534 -147 449 610 -161
- alte servicii 1 684 1 921 -237 1 843 1 980 -137
B. Venituri 490 1 483 -993 525 1 781 -1 256
C. Transferuri curente 2 456 1 417 1 039 2 855 1 159 1 696

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în semestrul I 2011 a fost finanţat în proporţie de 39 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 015 milioane euro1 (în scădere cu 17,3% faţă de semestrul I 2010), din care creditele intra-grup2 au însumat 696 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 319 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost 75 665 milioane euro la 30 iunie 2011 (77,9 la sută din total datorie externă), în creştere cu 4 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2011 nivelul de 21 456 milioane euro (22,1 la sută din total datorie externă), mai mare cu 18,4 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la 30 iunie 2011
şi serviciul datoriei externe în semestrul I
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
Semestrul I 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 30.06.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 788 75 665 5 436
I.1. Datorie publică directăa) 16 022 18 926 881
I.2. Datorie public garantatăb) 1 708 1 585 118
I.3. Datorie negarantată public 37 748 36 979 3 905
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 228 8 627 403e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 082 9 548 129
II. Datorie externă pe termen scurt 18 120 21 456 11 077e
Total datorie externă (I+II) 90 908 97 121 16 513

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 21,5 la sută în semestrul I 2011, comparativ cu 33,3 la sută în anul 2010. Gradul de acoperire4 a fost 8 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 iunie 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. Date estimate
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.