Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna noiembrie 2001

21.01.2002

La sfârşitul lunii noiembrie, masa monetară (M2) a fost de 244 840 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,4 la sută (+0,7 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost rezultatul creşterii ambelor componente ale contrapartidei sale.

Activele externe nete au crescut cu 3,8 la sută, până la 161 043 miliarde lei, prin majorarea cu 4,4 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a realizat în principal pe seama cumpărărilor de valută ale băncii centrale.

Activele interne nete s-au majorat cu 2,6 la sută, până la 83 798 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 1,8 la sută, până la 131 514 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 0,4 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna noiembrie cu 3,5 la sută (în termeni reali creşterea cumulată pe primele unsprezece luni ale anului s-a cifrat la 16,3 la sută) până la 111 190 miliarde lei, pe seama creşterii cu 3,3 la sută a creditului în lei şi cu 2,0 la sută a creditului în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 3,7 la sută). Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 6,8 la sută (până la 20 323 miliarde lei), fiind rezultatul următoarelor evoluţii: (i) majorarea disponibilităţilor Contului General al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României; (ii) creşterea disponibilităţilor unor fonduri extrabugetare; (iii) răscumpărarea unor titluri de stat.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 0,6 la sută, până la 50 331 miliarde lei, pe seama creşterii cu 0,8 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 31 080 miliarde lei) şi al majorării cu 0,3 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 19 251 miliarde lei).

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 4,1 la sută, până la 194 509 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 3,4 la sută, până la 58 670 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară menţinându-se la 24,0 la sută) în timp ce titlurile de stat în lei deţinute de populaţie au înregistrat o creştere de 2,5 la sută, ajungând la 14 607 miliarde lei. Depozitele bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 2,9 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie a rămas practic nemodificat, (reprezentând echivalentul a 121,0 milioane dolari).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 6,0 la sută, până la 23 943 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 9,0 la sută (până la 14 037 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 0,8 la sută (cifrându-se la 4 843 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 3,0 la sută (până la 5 063 miliarde lei).

Depozitele în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 4,1 la sută, până la 111 897 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au crescut cu 2,4 la sută, ajungând la 3 549 milioane dolari).

La sfârşitul lunii noiembrie, sectorul nebancar deţinea titluri de stat într-un volum de 33 483 miliarde lei (în creştere cu 2,9 la sută faţă de luna octombrie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii noiembrie, echivalentul a 197,4 milioane dolari (în creştere cu 1,1 la sută faţă de luna octombrie).