Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna decembrie 2001

04.02.2002

La sfârşitul lunii decembrie, masa monetară (M2) a fost de 270 512 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 10,5 la sută (+8,1 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost rezultatul creşterii ambelor componente ale contrapartidei sale.

Activele externe nete au crescut cu 4,6 la sută, până la 168 511 miliarde lei, prin majorarea cu 24,1 la sută a componentei "Aur" şi creşterea cu 1,2 la sută a componentei "Valute convertibile". Majorarea componentei "Aur" s-a realizat pe seama reevaluării stocului de aur al Băncii Naţionale, operaţiune efectuată în luna decembrie a fiecărui an.

Activele interne nete s-au majorat cu 21,7 la sută, până la 102 000 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 8,9 la sută, până la 143 245 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 13,6 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna decembrie cu 6,4 la sută (4,1 la sută în termeni reali) până la 118 254 miliarde lei, pe seama creşterii cu 5,6 la sută a creditului în lei şi cu 6,6 la sută a creditului în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 6,9 la sută). Creditul guvernamental net s-a majorat faţă de luna anterioară cu 23,0 la sută (până la 24 990 miliarde lei), fiind rezultatul următoarelor evoluţii: (i) diminuarea disponibilităţilor în lei şi valută ale Trezoreriei Statului la Banca Naţională a României; (ii) emiterea unor titluri de stat pe piaţa internă; (iii) ajungerea la scadenţă a unor titluri de stat destinate restructurării sistemului bancar.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 27,8 la sută, până la 64 309 miliarde lei, pe seama creşterii cu 14,7 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 35 635 miliarde lei) şi al majorării cu 48,9 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 28 673 miliarde lei). Atât expansiunea numerarului în circulaţie, cât şi creşterea semnificativă a depunerilor la vedere au avut un caracter sezonier, fiind determinate de (i) acordarea primelor de sfârşit de an, în special în sectorul nebugetar şi (ii) volumul mare al vânzărilor de mărfuri ocazionate de sărbătorile de iarnă.

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 6,0 la sută, până la 206 203 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 8,6 la sută, până la 63 706 miliarde lei, în principal ca urmare a bonificării de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni în luna decembrie a dobânzilor aferente întregului an 2001. În absenţa acestei influenţe, dinamica pozitivă a economiilor populaţiei se limitează la doar 3,1 la sută (0,9 la sută în termeni reali). Titlurile de stat în lei deţinute de populaţie au înregistrat în aceeaşi perioadă o creştere de 2,5 la sută, ajungând la 14 970 miliarde lei. Depozitele bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 6,1 la sută, până la echivalentul a 1 815 milioane dolari, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie a rămas nemodificat, (reprezentând echivalentul a 121 milioane dolari).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 11,6 la sută, până la 26 713 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 13,5 la sută (până la 15 926 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 14,7 la sută (cifrându-se la 5 555 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 3,3 la sută (până la 5 231 miliarde lei).

Depozitele în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 3,5 la sută, până la 115 784 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au crescut cu 3,3 la sută, ajungând la 3 664 milioane dolari).

La sfârşitul lunii decembrie, sectorul nebancar deţinea titluri de stat într-un volum de 31 679 miliarde lei (în scădere cu 5,4 la sută faţă de luna noiembrie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii decembrie, echivalentul a 166 milioane dolari (în scădere cu 15,9 la sută faţă de luna noiembrie).

În perioada ianuarie - decembrie 2001 masa monetară a înregistrat o creştere nominală de 46,2 la sută, superioară ratei inflaţiei, de 30,3 la sută, din perioada menţionată (în termeni reali creşterea a fost de 12,2 la sută). Activele externe nete s-au majorat cu 81,4 la sută (exprimate în echivalent dolari, creşterea a fost de 48,9 la sută), pe seama creşterii componentei "Valute convertibile" cu 101,0 la sută (+65,0 la sută, în echivalent dolari) şi cu 24,4 la sută a componentei "Aur" (exprimat în dolari, stocul de aur a crescut cu 2,1 la sută). Activele interne nete au crescut în această perioadă cu 10,7 la sută (-15,0 la sută în termeni reali).

Creditul neguvernamental a crescut în perioada ianuarie - decembrie 2001 cu 57,7 la sută (+21,0 la sută în termeni reali) reflectând majorarea cu 56,3 la sută a componentei în lei (+20,0 la sută) şi cu 58,6 la sută a celei în valută (exprimată în dolari, componenta în valută s-a majorat cu 30,1 la sută). Creditul guvernamental net s-a redus în această perioadă cu 34,0 la sută (-49,4 la sută în termeni reali), în principal ca urmare a răscumpărărilor titlurilor de stat destinate restructurării sistemului bancar.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat în această perioadă cu 38,8 la sută (+6,5 la sută în termeni reali), pe seama creşterii cu 39,3 la sută (+6,9 la sută în termeni reali) a disponibilităţilor la vedere şi cu 38,4 la sută (+6,2 la sută în termeni reali) a numerarului în circulaţie. Cvasibanii au înregistrat o creştere de 48,6 la sută (+14,1 la sută în termeni reali) fiind expresia sporirii cu 43,0 la sută a economiilor populaţiei (+9,8 la sută în termeni reali), cu 38,2 la sută a depozitelor în lei (+6,1 la sută în termeni reali) şi cu 54,7 la sută a depozitelor în valută ale rezidenţilor (+26,9 la sută, exprimate în echivalent dolari).

Volumul titlurilor de stat aflate în sectorul nebancar s-a majorat în perioada ianuarie - decembrie 2001 cu 83,0 la sută (+40,5 la sută în termeni reali), titlurile de stat în lei înregistrând o creştere de 94,7 la sută (+49,4 la sută în termeni reali), iar cele în valută de 15,4 la sută (în echivalent dolari). Volumul titlurilor de stat emise pentru populaţie a sporit, în aceeaşi perioadă, cu 66,0 la sută (+27,4 la sută în termeni reali), creşterea fiind de 77,1 la sută în cazul titlurilor de stat în lei (+35,9 la sută în termeni reali) şi de 9,3 la sută în cazul celor în valută (în echivalent dolari