Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna ianuarie 2002

15.03.2002

La sfârşitul lunii ianuarie, masa monetară (M2) a fost de 259 932 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o scădere nominală de 3,9 la sută (-6,1 la sută în termeni reali). Scăderea masei monetare a fost rezultatul diminuării ambelor componente ale contrapartidei sale.

Activele externe nete au scăzut cu 1,1 la sută, până la 166 657 miliarde lei, prin reducerea cu 1,3 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Reducerea componentei "Valute convertibile" s-a datorat vânzărilor nete de valută ale băncii centrale pe piaţa valutară şi plăţilor efectuate în contul datoriei publice externe.

Activele interne nete s-au diminuat cu 8,6 la sută, până la 93 275 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 1,4 la sută, până la 145 242 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 26,0 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna ianuarie cu 2,8 la sută (+0,5 la sută în termeni reali) până la 121 591 miliarde lei, pe seama creşterii cu 2,6 la sută a creditului în lei şi cu 1,1 la sută a creditului în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 3,0 la sută). Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 5,4 la sută (până la 23 650 miliarde lei), fiind rezultatul următoarelor evoluţii: (i) majorarea disponibilităţilor Contului General al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României; (ii) scăderea disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României; (iii) emiterea unor titluri de stat.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a diminuat cu 21,1 la sută, până la 50 757 miliarde lei, pe seama scăderii cu 15,8 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 30 021 miliarde lei) şi al reducerii cu 27,7 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 20 736 miliarde lei). Aceste evoluţii au reflectat revenirea indicatorilor la nivelurile obişnuite, după creşterile semnificative cu caracter sezonier înregistrate în luna decembrie.

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 1,4 la sută, până la 209 175 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,9 la sută, până la 65 542 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,2 la sută, faţă de 23,6 la sută la sfârşitul lunii decembrie) în timp ce titlurile de stat în lei deţinute de populaţie au înregistrat o creştere de 6,3 la sută, ajungând la 15 911 miliarde lei. Depozitele bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 0,7 la sută, în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie a rămas nemodificat (reprezentând echivalentul a 120,9 milioane dolari).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 0,8 la sută, până la 26 919 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au scăzut cu 0,3 la sută (până la 15 877 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au diminuat cu 1,3 la sută (cifrându-se la 5 484 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 6,3 la sută (până la 5 558 miliarde lei).

Depozitele în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 0,8 la sută, până la 116 714 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au scăzut cu 1,0 la sută, ajungând la 3 626 milioane dolari).

La sfârşitul lunii ianuarie, sectorul nebancar deţinea titluri de stat într-un volum de 34 772 miliarde lei (în creştere cu 9,8 la sută faţă de luna decembrie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii ianuarie, echivalentul a 171,2 milioane dolari (în creştere cu 3,0 la sută faţă de luna decembrie).