Comunicat de presă


Indicatori monetari - iunie 2011

25.07.2011

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii iunie 2011 de 199911,9 milioane lei. Faţă de luna mai 2011 aceasta a crescut cu 0,8 la sută (1,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu iunie 2010 masa monetară s-a majorat cu 2,5 la sută (-5,1 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 iunie 2011
(mil. lei)
Iunie 2011/
Mai 2011
(%)
Iunie 2011/
Iunie 2010
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 80 044,5 2,4 -0,6
Numerar în circulaţie 26 952,7 1,7 3,3
Depozite overnight ** 53 091,8 2,8 -2,4
M2 (masa monetară intermediară) 196 089,5 0,8 2,0
M1 80 044,5 2,4  -0,6
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 116 045,0 -0,4 3,8
M3 (masa monetară în sens larg) 199 911,9 0,8 2,5
M2 196 089,5 0,8 2,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 3 822,4 5,3 35,9

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 iunie 2011
(mil. lei)
Iunie 2011/
Mai 2011
(%)
Iunie 2011/
Iunie 2010
(%)
Masa monetară (M3) 199 911,9 0,8 2,5
Active externe nete** 28 164,3 18,7 -10,9
Active interne nete*** 171 747,6  -1,6 5,1

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna iunie 2011 cu 2,9 la sută (3,2 la sută în termeni reali) faţă de luna mai 2011, până la nivelul de 213651,2 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 1,0 la sută (1,3 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 4,0 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,2 la sută). La 30 iunie 2011, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 1,3 la sută (-6,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2010, pe seama majorării cu 0,9 la sută a componentei în lei (-6,5 la sută în termeni reali) şi cu 1,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 4,8 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 iunie 2011
(mil. lei)
Iunie 2011/
Mai 2011
(%)
Iunie 2011/
Iunie 2010
(%)
Credit neguvernamental (total) 213 651,2 2,9 1,3
Credit neguvernamental în lei: 79 193,7 1,0 0,9
- gospodării ale populaţiei 35 432,7 0,1 -5,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 43 761,0 1,8 7,1
Credit neguvernamental în valută: 134 457,5 4,0 1,6
- gospodării ale populaţiei 66 478,4 3,2 -0,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 67 979,1 4,8 3,6

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna iunie 2011 cu 3,7 la sută, până la 67266,6 milioane lei. La 30 iunie 2011, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 27,7 la sută (18,3 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2010.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna iunie 2011 cu 0,7 la sută faţă de luna mai 2011, până la nivelul de 174311,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 iunie 2011
(mil. lei)
Iunie 2011/
Mai 2011
(%)
Iunie 2011/
Iunie 2010
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 174 311,1 0,7 2,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 113 931,9 1,0 8,0
- gospodării ale populaţiei 66 635,7 0,9 7,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 47 296,2 1,1 9,0
Depozite în valută ale rezidenţilor: 60 379,2 0,2 -6,5
- gospodării ale populaţiei 39 702,7 1,6 -1,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 20 676,5 -2,5 -14,3

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,9 la sută, până la 66635,7 milioane lei. La 30 iunie 2011, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,3 la sută (-0,6 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2010.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 1,1 la sută, până la 47296,2 milioane lei. La 30 iunie 2011, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 9,0 la sută (1,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 iunie 2010.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,2 la sută, până la nivelul de 60379,2 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 2,5 la sută, până la 14260,2 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au scăzut cu 6,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au redus cu 3,5 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei s-au diminuat cu 1,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,3 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 14,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 11,6 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 604,1 milioane lei (soldul la 30 iunie 2011), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 55 662,5 milioane lei (soldul la 30 iunie 2011).