Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna martie 2002

23.05.2002

La sfârşitul lunii martie 2002, masa monetară (M2) a fost de 275 326 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,1 la sută (+2,7 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost rezultatul majorării ambelor componente ale contrapartidei sale.

Activele externe nete au crescut cu 1,8 la sută, până la 172 353 miliarde lei, prin majorarea cu 2,2 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat cumpărărilor nete de valută ale băncii centrale de pe piaţa valutară.

Activele interne nete s-au majorat cu 5,2 la sută, până la 102 973 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 4,4 la sută, până la 155 234 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 2,7 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna martie cu 4,9 la sută (în termeni reali creşterea cumulată pe primele trei luni ale anului s-a cifrat la 6,0 la sută) până la 130 237 miliarde lei, pe seama creşterii cu 3,4 la sută a creditului în lei şi cu 4,9 la sută a creditului în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 5,9 la sută). Creditul guvernamental net s-a majorat cu 1,7 la sută (până la 24 997 miliarde lei), fiind rezultatul următoarelor evoluţii: (i) creşterea disponibilităţilor Contului General al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României; (ii) scăderea disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor la Publice la Banca Naţională a României.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 2,6 la sută, până la 55 881 miliarde lei, pe seama creşterii cu 3,1 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 33 416 miliarde lei) şi a majorării cu 1,8 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 22 466 miliarde lei).

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 3,2 la sută, până la 219 445 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 3,9 la sută, până la 70 378 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,6 la sută, faţă de 25,4 la sută la sfârşitul lunii februarie) în timp ce titlurile de stat în lei deţinute de populaţie au înregistrat o creştere de 3,9 la sută, ajungând la 17 512 miliarde lei. Depozitele bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 0,7 la sută (reprezentând echivalentul a 1 804 milioane dolari), în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie s-a diminuat cu 17,8 la sută (până la echivalentul a 97 milioane dolari).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 8,2 la sută, până la 31 487 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 10,4 la sută (până la 19 273 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 1,5 la sută (cifrându-se la 5 757 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 8,4 la sută (până la 6 456 miliarde lei).

Depozitele în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 1,6 la sută, până la 117 580 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au crescut cu 0,7 la sută, ajungând la 3 575 milioane dolari).

La sfârşitul lunii martie, sectorul nebancar deţinea titluri de stat într-un volum de 38 369 miliarde lei (în creştere cu 3,5 la sută faţă de luna februarie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii martie, echivalentul a 150,2 milioane dolari (în scădere cu 12,9 la sută faţă de luna februarie).