Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna aprilie 2002

17.06.2002

La sfârşitul lunii aprilie 2002, masa monetară (M2) a fost de 286 064 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,9 la sută (1,9 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost rezultatul majorării ambelor componente ale contrapartidei sale.

Activele externe nete au crescut cu 1,2 la sută, până la 174 406 miliarde lei, prin majorarea cu 1,4 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat cumpărărilor nete de valută ale băncii centrale de pe piaţa valutară.

Activele interne nete s-au majorat cu 8,4 la sută, până la 111 657 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 7,2 la sută, până la 166 455 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 4,8 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna aprilie cu 7,8 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele patru luni ale anului s-a cifrat la 12,0 la sută) până la 140 430 miliarde lei, pe seama creşterii cu 4,6 la sută a creditului în lei şi cu 8,1 la sută a creditului în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 10,0 la sută).

Creditul guvernamental net s-a majorat cu 4,1 la sută (până la 26 016 miliarde lei), fiind în principal rezultatul:
(i) diminuării disponibilităţilor în lei şi valută ale Ministerului Finanţelor la Banca Naţională a României;
(ii) lansării unor emisiuni de stat pe piaţa internă.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 8,0 la sută, până la 60 373 miliarde lei, pe seama creşterii cu 12,8 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 37 683 miliarde lei) şi a majorării cu 1,0 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 22 690 miliarde lei).

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 2,8 la sută, până la 225 690 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,9 la sută, până la 72 443 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,3 la sută, faţă de 25,6 la sută la sfârşitul lunii martie) în timp ce titlurile de stat în lei deţinute de populaţie au înregistrat o creştere de 3,3 la sută, ajungând la 18 088 miliarde lei.

Depozitele bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 1,9 la sută (reprezentând echivalentul a 1 838 milioane dolari), în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie s-a diminuat cu 57,0 la sută (până la echivalentul a 42 milioane dolari).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 9,0 la sută, până la 34 319 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 10,0 la sută (până la 21 198 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 8,6 la sută (cifrându-se la 6 252 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 6,4 la sută (până la 6 868 miliarde lei).

Depozitele în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 1,1 la sută, până la 118 929 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au scăzut cu 0,5 la sută, ajungând la 3 556 milioane dolari).

La sfârşitul lunii aprilie, sectorul nebancar deţinea titluri de stat într-un volum de 39 253 miliarde lei (în creştere cu 2,3 la sută faţă de luna martie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii aprilie, echivalentul a 95 milioane dolari (în scădere cu 36,8 la sută faţă de luna martie).