Comunicat de presă


Comunicatul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

18.01.2002

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă următoarele:

Plafonul de garantare de către Fond a depozitelor constituite de deponenţi persoane fizice la bănci, care intră sub incidenţa prevederilor legale menţionate mai jos, se modifică de la 88 505 000 lei pe deponent la 100 453 000 lei pe deponent, ca urmare a indexării cu indicele preţurilor de consum înregistrat în luna decembrie 2001 faţă de luna iunie 2001. Acest plafon este calculat în temeiul art. 5 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului României nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată şi modificată prin Legea nr.88/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Noul plafon de garantare reprezintă nivelul compensaţiei ce se plăteşte de Fond pentru depozitele constituite de deponenţi persoane fizice la bănci, dacă devin indisponibile în cursul semestrului I 2002, în condiţiile reglementate prin dispoziţiile legale menţionate mai sus.