Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna mai 2002

18.07.2002

La sfârşitul lunii mai 2002, masa monetară (M2) a fost de 290 629 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 1,6 la sută (-0,3 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost rezultatul unei evoluţii divergente a componentelor contrapartidei sale.

Activele externe nete au crescut cu 15,5 la sută, până la 201 420 miliarde lei, prin majorarea cu 18,7 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat emisiunii de obligaţiuni pe piaţa externă de capital şi cumpărărilor nete de valută ale băncii centrale de pe piaţa valutară.

Activele interne nete s-au diminuat cu 20,1 la sută, până la 89 209 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a scăzut cu 14,1 la sută, până la 143 045 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 1,7 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna mai cu 1,9 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele cinci luni ale anului s-a cifrat la 12,0 la sută) până la 143 072 miliarde lei, exclusiv pe seama creşterii cu 6,0 la sută a creditului în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 6,3 la sută). Componenta în lei a creditului neguvernamental s-a diminuat în această perioadă cu 5,1 la sută.

Creditul guvernamental net s-a cifrat la - 26,9 miliarde lei, statul trecând din poziţia de debitor faţă de sistemul bancar în poziţia de creditor. Reducerea cu 26 043 miliarde lei a creditului guvernamental net s-a datorat în principal majorării disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României ca urmare a emisiunii de euroobligaţiuni pe piaţa externă (în sumă de 686,5 milioane euro).

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a diminuat cu 1,0 la sută, până la 59 796 miliarde lei, fiind rezultatul scăderii cu 7,1 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 34 997 miliarde lei) şi al majorării cu 9,3 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 24 799 miliarde lei).

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 2,3 la sută, până la 230 833 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 1,9 la sută, până la 73 852 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,4 la sută, faţă de 25,3 la sută la sfârşitul lunii aprilie) în timp ce titlurile de stat în lei deţinute de populaţie au înregistrat o creştere de 3,1 la sută, ajungând la 18 650 miliarde lei. Depozitele bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au scăzut cu 1,9 la sută (reprezentând echivalentul a 1 804 milioane dolari), în timp ce volumul titlurilor de stat în valută deţinute de populaţie s-a majorat cu 161,2 la sută (până la echivalentul a 109 milioane dolari).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au scăzut cu 1,1 la sută, până la 33 939 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au scăzut cu 4,3 la sută (până la 20 290 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 2,9 la sută (cifrându-se la 6 433 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 5,1 la sută (până la 7 216 miliarde lei).

Depozitele în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 3,5 la sută, până la 123 042 miliarde lei (exprimate în dolari, depozitele în valută au crescut cu 3,2 la sută, ajungând la 3 669 milioane dolari).

La sfârşitul lunii mai, sectorul nebancar deţinea titluri de stat într-un volum de 43 562 miliarde lei (în creştere cu 11,0 la sută faţă de luna aprilie). Titlurile în valută deţinute de sectorul nebancar reprezentau, la sfârşitul lunii mai, echivalentul a 187 milioane dolari (în creştere cu 96,8 la sută faţă de luna aprilie).