Comunicat de presă


Operaţionalizarea sistemului de plăţi în euro TARGET2-România

04.07.2011

Astăzi, 4 iulie 2011, Banca Naţională a României a operaţionalizat cu succes TARGET2-România, primul sistem de plăţi în euro din România, având 23 de participanţi (22 instituţii de credit şi BNR).

TARGET2-România reprezintă componenta naţională a sistemului de plăţi în euro TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). Sistemul TARGET2 a fost operaţionalizat la 19 noiembrie 2007 şi este furnizat de Eurosistem (Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor care au adoptat moneda euro), sub responsabilitatea Consiliului guvernatorilor al Băncii Centrale Europene. Platforma tehnică a sistemului este operată, în numele Eurosistemului, de trei bănci centrale naţionale, respectiv Banca d’Italia, Banque de France şi Deutsche Bundesbank.

Introducerea TARGET2-România reprezintă un pas înainte spre integrarea europeană şi spre adoptarea euro, prin implementarea unor sisteme de plăţi eficiente şi adaptate standardelor europene.

BNR este cea de-a 24-a bancă centrală naţională care se conectează la sistemul TARGET2, din cele 28 bănci centrale membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (inclusiv Banca Centrală Europeană).

Detalii cu privire la sistemul TARGET2 sunt disponibile pe site-ul oficial al Băncii Naţionale a României.