Comunicat de presă


Indicatori monetari - mai 2011

28.06.2011

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii mai 2011 de 198 250,7 milioane lei. Faţă de luna aprilie 2011 aceasta a crescut cu 0,9 la sută (0,7 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2010 masa monetară s-a majorat cu 2,8 la sută (-5,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2011
(mil. lei)
mai. 2011/
apr. 2011
(%)
mai. 2011/
mai. 2010
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 78 131,7 0,3 -0,7
Numerar în circulaţie 26 490,2 -1,3 3,7
Depozite overnight ** 51 641,5 1,2 -2,8
M2 (masa monetară intermediară) 194 621,2 0,9 2,4
M1 78 131,7 0,3 -0,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 116 489,5 1,2 4,5
M3 (masa monetară în sens larg) 198 250,7 0,9 2,8
M2 194 621,2 0,9 2,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 3 629,5 3,6 32,0

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2011
(mil. lei)
mai. 2011/
apr. 2011
(%)
mai. 2011/
mai. 2010
(%)
Masa monetară (M3) 198 250,7 0,9 2,8
Active externe nete** 23 933,7 8,4 -25,2
Active interne nete*** 174 317,0 -0,1 8,4

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna mai 2011 cu 1,5 la sută (1,3 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2011, până la nivelul de 207 669,2 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,3 la sută (0,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 2,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,1 la sută). La 31 mai 2011, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 2,2 la sută (-5,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2010, pe seama majorării cu 0,4 la sută a componentei în lei (-7,4 la sută în termeni reali) şi cu 3,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 4,9 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2011
(mil. lei)
mai. 2011/
apr. 2011
(%)
mai. 2011/
mai. 2010
(%)
Credit neguvernamental (total) 207 669,2 1,5 2,2
Credit neguvernamental în lei: 78 388,1 0,3 0,4
- gospodării ale populaţiei 35 402,0 0,8 -6,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 42 986,1 0,0 6,9
Credit neguvernamental în valută: 129 281,1 2,2 3,4
- gospodării ale populaţiei 64 391,2 2,5 2,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 64 889,9 1,9 4,0

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna mai 2011 cu 5,2 la sută, până la 64 862,5 milioane lei. La 31 mai 2011, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 22,0 la sută (12,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2010.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au majorat în luna mai 2011 cu 1,2 la sută faţă de luna aprilie 2011, până la nivelul de 173 068,0 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2011
(mil. lei)
mai. 2011/
apr. 2011
(%)
mai. 2011/
mai. 2010
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 173 068,0 1,2 2,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 112 800,4 2,0 6,2
- gospodării ale populaţiei 66 015,9 0,3 5,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 784,5 4,5 7,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 60 267,6 -0,3 -3,1
- gospodării ale populaţiei 39 068,7 1,2 1,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 21 198,9 -3,1 -10,9

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,3 la sută, până la 66 015,9 milioane lei. La 31 mai 2011, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 5,1 la sută (-3,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2010.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 4,5 la sută, până la 46 784,5 milioane lei. La 31 mai 2011, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 7,7 la sută (-0,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2010.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la nivelul de 60 267,6 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 1,4 la sută, până la 14 625,2 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au scăzut cu 3,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au redus cu 1,8 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 1,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 3,1 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 10,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 9,7 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 150,7 milioane lei (soldul la 31 mai 2011), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 53 711,8 milioane lei (soldul la 31 mai 2011).