Comunicat de presă


Comunicatul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

01.03.2002

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă următoarele:

Reamintim că, în temeiul art.5 alin.2 din Ordonanţa Guvernului României nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.141 din 25.02.2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997, cu modificările şi completările ulterioare, plafonul de garantare se modifică semestrial prin indexarea acestuia cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Ca urmare, nivelul plafonului de garantare a depozitelor constituite de deponenţi persoane fizice la băncile care intră sub incidenţa prevederilor legale menţionate mai sus, este, în prezent, de 100 453 000 lei.

Acest plafon reprezintă nivelul compensaţiei ce se plăteşte de Fond pentru depozitele constituite de deponenţi persoane fizice la bănci, dacă devin indisponibile în cursul semestrului I 2002