Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - trimestrul I 2011

16.05.2011

În trimestrul I 2011 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 634 milioane euro, în scădere cu 58,9 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, datorită reducerii deficitului balanţei comerciale cu 64,6 la sută şi majorării excedentului transferurilor curente cu 68,0 la sută (pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice).

- milioane euro -
  Trimestrul I 2010r Trimestrul I 2011p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 10 725 12 269 -1 544 14 164 14 798 -634
A. Bunuri şi servicii 9 273 10 839 -1 566 12 482 13 242 -760
a. Bunuri (export fob - import fob)s 7 902 9 189 -1 287 11 016 11 471 -455
b. Servicii 1 371 1 650 -279 1 466 1 771 -305
- transport 396 447 -51 451 560 -109
- turism - călătorii 162 244 -82 210 283 -73
- alte servicii 813 959 -146 805 928 -123
B. Venituri 210 622 -412 251 854 -603
C. Transferuri curente 1 242 808 434 1 431 702 729

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în trimestrul I 2011 a fost finanţat în proporţie de 59,8 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 379 milioane euro1 (comparativ cu 486 milioane euro în trimestrul I 2010), din care creditele intra-grup2 au însumat 290 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 89 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 31 martie 2011 de 74 278 milioane euro (79,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 2,5 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2011 nivelul de 19 126 milioane euro (20,5 la sută din total datorie externă), mai mare cu 3,7 la sută faţă de 31 decembrie 2010.

Datoria externă a României la 31 martie 2011*
şi serviciul datoriei externe în trimestrul I 2011
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
trimestrul I 2011p
Sold la 31.12.2010r Sold la 31.03.2011p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 72 471 74 278 2 238
I.1. Datorie publică directăa) 16 022 17 129 366
I.2. Datorie public garantatăb) 1 708 1 637 61
I.3. Datorie negarantată public 37 431 37 329 1 581
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 8 227 8 516 167e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 9 083 9 667 63
II. Datorie externă pe termen scurt 18 437 19 126 8685e
Total datorie externă (I+II) 90 908 93 404 10 923

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 17,9 la sută în trimestrul I 2011, comparativ cu 33,3 la sută în anul 2010.Gradul de acoperire4 a fost 8,2 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 martie 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.


Note:

  1. Date estimate
  2. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.