Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iunie 2002

05.08.2002

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii iunie 2002, de 300 912 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,5 la sută (+2,3 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost rezultatul unei evoluţii divergente a componentelor contrapartidei sale.

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 mai 2002
(mld. lei)
30 iunie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 290 629 300 912 +3,5
Active externe nete 201 420 197 918 -1,7
Active interne nete 89 209 102 994 +15,5

Activele externe nete au scăzut cu 1,7 la sută, până la 197 918 miliarde lei, prin diminuarea cu 2 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Diminuarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat plăţilor efectuate în contul datoriei publice externe.

Activele interne nete s-au majorat cu 15,5 la sută, până la 102 994 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 14,9 la sută, până la 164 421 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 14,1 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna iunie cu 2,9 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primul semestru al anului s-a cifrat la 13,9 la sută) până la 147 267 miliarde lei, pe seama creşterii cu 3,1 la sută a componentei în lei şi cu 3,0 la sută a celei în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 2,8 la sută).

Creditul guvernamental net s-a cifrat la 17 154 miliarde lei, statul revenind pe poziţia de debitor faţă de sistemul bancar. Creşterea cu 17 181 miliarde lei a creditului guvernamental net s-a datorat în principal diminuării disponibilităţilor în valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României ca urmare a efectuării plăţilor în contul serviciului datoriei publice externe.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 7,6 la sută, până la 64 366 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 13,2 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 39 615 miliarde lei) şi al diminuării cu 0,2 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 24 752 miliarde lei).

Tabel 2. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 mai 2002
(mld. lei)
30 iunie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 59 796 64 366 +7,6
Numerar în afara băncilor 34 997 39 615 +13,2
Disponibilităţi la vedere 24 799 24 752 -0,2

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 2,5 la sută, până la 236 545 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,2 la sută, până la 75 447 miliarde lei (ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,1 la sută (faţă de 25,4 la sută la sfârşitul lunii mai).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 7,6 la sută, până la 36 535 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 8,9 la sută (până la 22 099 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 5,6 la sută (cifrându-se la 6 795 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 5,9 la sută (până la 7 640 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 1,2 la sută, până la 124 564 miliarde lei (exprimate în dolari, depunerile în valută au crescut cu 1,4 la sută, ajungând la 3 721 milioane dolari). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 1,1 la sută (reprezentând echivalentul a 1 823 milioane dolari).

Tabel 3. Cvasii banii şi componentele acestora
INDICATORI 31 mai 2002
(mld. lei)
30 iunie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasi bani 230 833 236 545 +2,5
Economii ale populaţiei 73 852 75 447 +2,2
Depozite în lei 33 939 36 535 +7,6
Depuneri în valută ale rezidenţilor, 123 042 124 564 +1,2
din care populaţia 60 491 61 041 +0,9

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii iunie la 42 275 miliarde lei (în scădere cu 3,0 la sută faţă de luna mai). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 171 milioane dolari (în scădere cu 8,5 la sută faţă de luna mai).

Tabel 4. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 mai 2002 30 iunie 2002 Variaţie (%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor (mld. lei), 37 301 36 552 -2,0
din care populaţia 18 650 18 521 -0,7
Titluri de stat în valută în afara băncilor (echivalent mil. dolari) 186,7 170,9 -8,5
din care populaţia 108,9 93,2 -14,4