Comunicat de presă


Declaraţie a Comisiei Europene după misiunea comună a Comisiei, FMI şi Băncii Mondiale în România

09.05.2011

O misiune a Comisiei Europene a analizat implementarea asistenţei curente acordate României în domeniul balanţei de plăţi şi a evaluat aplicarea măsurilor convenite în vederea eliberării ultimei tranşe în valoare de 150 milioane euro. Misiunea Comisiei va prezenta concluziile sale Comisarului european pentru afaceri economice şi financiare şi Comitetului economic şi financiar al UE, urmând a se consulta cu acest comitet în privinţa eliberării tranşei finale.

O misiune comună a Comisiei Europene, a FMI şi a Băncii Mondiale a efectuat o vizită la Bucureşti în perioada 27 aprilie – 9 mai 2011. Experţii Comisiei Europene au apreciat că, la nivel tehnic, România a îndeplinit condiţiile pentru eliberarea tranşei finale în valoare de 150 milioane euro. În urma acordării ultimei tranşe, valoarea totală a asistenţei financiare furnizate în cadrul programului se va cifra la 5 miliarde euro.

Evoluţiile macroeconomice recente relevă că economia se redresează conform aşteptărilor, ritmul de creştere fiind proiectat să atingă 1,5 la sută în anul 2011 şi să se accelereze până la aproximativ 3,75-4 la sută în 2012. Se estimează însă că rata inflaţiei va rămâne mai ridicată decât se anticipa, depăşind 5 la sută în decembrie 2011. Prognozele Comisiei Europene din primăvara anului 2011, inclusiv cea detaliată pentru România, vor fi publicate la data de 13 mai 2011.

Ţinta de deficit bugetar în termeni cash din trimestrul I 2011 a fost îndeplinită cu o marjă confortabilă, iar evoluţiile recente sugerează că execuţia bugetară se va derula în continuare conform programului, astfel încât să fie atinsă ţinta stabilită pentru anul 2011 (4,4 la sută din PIB în termeni cash; sub 5 la sută în termeni de angajamente, pe baza metodologiei SEC). Evoluţiile salariale în sectorul public se încadrează în continuare în limitele stabilite prin bugetul pentru anul 2011 şi prin strategia fiscală pe termen mediu. Deşi în urma reformelor aplicate în domeniul sănătăţii au fost realizate economii care contribuie la reducerea decalajului dintre cheltuieli şi venituri, având în vedere tendinţele actuale, este probabil ca acest deficit să persiste şi pe parcursul anului 2011. Experţii Comisiei au primit asigurări cu privire la abordarea acestei probleme cu ocazia rectificării bugetare de la jumătatea anului, astfel încât să fie evitată apariţia unor noi arierate. De asemenea, experţii Comisiei au confirmat faptul că planurile de investiţii elaborate de Ministerul Transporturilor şi prezentate în acordurile multianuale de execuţie încheiate între minister şi agenţiile care asigură implementarea se încadrează în sumele prevăzute în strategia fiscală pe termen mediu a guvernului. Aceasta va contribui la asigurarea unei execuţii bugetare fără sincope.

Misiunea va prezenta concluziile sale Comisarului european pentru afaceri economice şi financiare şi se va consulta cu membrii Comitetului economic şi financiar. În urma acordului acestora, Comisia va dispune eliberarea ultimei tranşe (150 milioane euro) din împrumutul acordat României de către UE.

Misiunea adresează mulţumiri autorităţilor române pentru excelentele relaţii de cooperare.

Detalii suplimentare cu privire la România şi la programul de asistenţă în domeniul balanţei de plăţi pot fi obţinute de la:Sursa: website-ul CE