Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iulie 2002

18.09.2002

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii iulie 2002 de 303 477 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 0,9 la sută (+0,5 la sută în termeni reali). Creşterea masei monetare a fost rezultatul unei evoluţii divergente a componentelor contrapartidei sale.

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 iunie 2002
(mld. lei)
31 iulie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 300 912 303 477 +0,9
Active externe nete 197 918 203 313 +2,7
Active interne nete 102 994 100 164 -2,7

Activele externe nete au crescut cu 2,7 la sută, până la 203 313 miliarde lei, prin majorarea cu 3,2 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat cumpărărilor nete de valută ale băncii centrale de pe piaţa valutară.

Activele interne nete s-au diminuat cu 2,7 la sută, până la 100 164 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a scăzut cu 1,6 la sută, până la 161 825 miliarde lei, iar alte active nete şi-au majorat soldul negativ cu 0,4 la sută.

Creditul neguvernamental a scăzut în luna iulie cu 0,9 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele şapte luni ale anului s-a cifrat la 12,4 la sută) până la 145 975 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 0,9 la sută a componentei în lei şi a scăderii cu 0,1 la sută a celei în valută (exprimată în lei, componenta în valută a scăzut cu 1,8 la sută).

Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 7,6 la sută (până la 15 850 miliarde lei), fiind rezultatul: (i) majorării disponibilităţilor în lei ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României; (ii) răscumpărării unor emisiuni de titluri de stat ajunse la scadenţă; (iii) majorării disponibilităţilor din fonduri PHARE alocate de Comunitatea Europeană; (iv) diminuării disponibilităţilor contului în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 2,1 la sută, până la 65 734 miliarde lei, fiind rezultatul scăderii cu 1,3 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 39 106 miliarde lei) şi al majorării cu 7,6 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 26 628 miliarde lei).

Tabel 2. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 iunie 2002
(mld. lei)
31 iulie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 64 366 65 734 +2,1
Numerar în afara băncilor 39 615 39 106 -1,3
Disponibilităţi la vedere 24 752 26 628 +7,6

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 0,5 la sută, până la 237 743 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,7 la sută, până la 77 508 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,5 la sută (faţă de 25,1 la sută la sfârşitul lunii iunie).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 2,2 la sută, până la 37 336 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 1,7 la sută (până la 22 468 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 0,2 la sută (cifrându-se la 6 811 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 5,5 la sută (până la 8 057 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au scăzut cu 1,3 la sută, până la 122 899 miliarde lei (exprimate în dolari, depunerile în valută au crescut cu 0,4 la sută, ajungând la 3 737 milioane dolari). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 0,8 la sută (reprezentând echivalentul a 1 839 milioane dolari).

Tabel 3. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 iunie 2002
(mld. lei)
31 iulie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibani 236 545 237 743 +0,5
Economii ale populaţiei 75 447 77 508 +2,7
Depozite în lei ale agenţilor economici 36 535 37 336 +2,2
Depuneri în valută ale rezidenţilor, 124 564 122 899 -1,3
din care populaţia 61 041 60 467 -0,9

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii iulie la 42 773 miliarde lei (în creştere cu 1,3 la sută faţă de luna iunie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 147,6 milioane dolari (în scădere cu 13,1 la sută faţă de luna iunie).

Tabel 4. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 iunie 2002 31 iulie 2002 Variaţie (%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor (mld. lei), 36 552 37 920 +3,7
din care populaţia 18 521 18 187 -1,8
Titluri de stat în valută în afara băncilor (echivalent mil. dolari) 169,8 147,6 -13,1
din care populaţia 91,6 69,4 -24,3