Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna august 2002

07.10.2002

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii august 2002 de 314 850 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 3,7 la sută (+2,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 31 iulie 2002
(mld. lei)
31 august 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 303 477 314 850 +3,7
Active externe nete 203 313 210 154 +3,4
Active interne nete 100 164 104 696 +4,5

Activele externe nete au crescut cu 3,4 la sută, până la 210 154 miliarde lei, prin majorarea cu 3,9 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat în principal cumpărărilor nete de valută ale băncii centrale de pe piaţa valutară şi creşterii fondurilor în valută ale statului.

Activele interne nete s-au majorat cu 4,5 la sută, până la 104 696 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 2,1 la sută, până la 165 289 miliarde lei, iar alte active nete şi-au diminuat soldul negativ cu 1,7 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna august cu 3,3 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele opt luni ale anului s-a cifrat la 15,2 la sută) până la 150 834 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 2,6 la sută a componentei în lei şi cu 2,7 la sută a celei în valută (exprimată în lei, componenta în valută a crescut cu 3,7 la sută).

Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 8,8 la sută (până la 14 455 miliarde lei), fiind rezultatul: (i) majorării disponibilităţilor în lei ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României; (ii) realizării unor noi emisiuni de titluri de stat; (iii) majorării disponibilităţilor contului în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 5,6 la sută, până la 69 383 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 5,5 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 41 257 miliarde lei) şi al majorării cu 5,6 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 28 126 miliarde lei).

Tabel 2. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 31 iulie 2002
(mld. lei)
31 august 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 65 734 69 383 +5,6
Numerar în afara băncilor 39 106 41 257 +5,5
Disponibilităţi la vedere 26 628 28 126 +5,6

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 3,2 la sută, până la 245 468 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,4 la sută, până la 79 337 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,2 la sută (faţă de 25,5 la sută la sfârşitul lunii iulie).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 6,4 la sută, până la 39 742 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 7,5 la sută (până la 24 150 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 2,8 la sută (cifrându-se la 7 001 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 6,6 la sută (până la 8 591 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 2,8 la sută, până la 126 389 miliarde lei (exprimate în dolari, depunerile în valută au crescut cu 1,8 la sută, ajungând la 3 805 milioane dolari). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 2,0 la sută (reprezentând echivalentul a 1 876 milioane dolari).

Tabel 3. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 31 iulie 2002
(mld. lei)
31 august 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibani 237 743 245 468 +3,2
Economii ale populaţiei 77 508 79 337 +2,4
Depozite în lei ale agenţilor economici 37 336 39 742 +6,4
Depuneri în valută ale rezidenţilor, 122 899 126 389 +2,8
din care populaţia 60 467 62 299 +3,0
Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii august la 42 463 miliarde lei (în scădere cu 0,7 la sută faţă de luna iulie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 167,8 milioane dolari (în creştere cu 13,7 la sută faţă de luna iulie).
Tabel 4. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 31 iulie 2002 31 august 2002 Variaţie (%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor (mld. lei), 37 920 36 891 -2,7
din care populaţia 18 187 17 725 -2,5
Titluri de stat în valută în afara băncilor (echivalent mil. dolari) 147,6 167,8 +13,7
din care populaţia 69,4 69,4 0