Comunicat de presă


Indicatori monetari - martie 2011

27.04.2011

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii martie 2011 de 196 330,9 milioane lei. Faţă de luna februarie 2011 aceasta s-a diminuat cu 0,9 la sută (-1,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu martie 2010 masa monetară s-a majorat cu 3,3 la sută (-4,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2011
(mil. lei)
mar. 2011/
feb. 2011
(%)
mar. 2011/
mar. 2010
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 77 759,0 -2,0 1,7
Numerar în circulaţie 26 238,2 -3,1 8,2
Depozite overnight ** 51 520,8 -1,5 -1,3
M2 (masa monetară intermediară) 192 901,0 -1,0 2,7
M1 77 759,0 -2,0 1,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 115 142,0 -0,3 3,4
M3 (masa monetară în sens larg) 196 330,9 -0,9 3,3
M2 192 901,0 -1,0 2,7
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 3 429,9 3,0 59,1

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2011
(mil. lei)
mar. 2011/
feb. 2011
(%)
mar. 2011/
mar. 2010
(%)
Masa monetară (M3) 196 330,9 -0,9 3,3
Active externe nete** 17 255,3 -9,0 -43,7
Active interne nete*** 179 075,6 -0,1 12,4

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit s-a redus în luna martie 2011 cu 1,3 la sută (-1,9 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2011, până la nivelul de 203 956,4 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,1 la sută (-0,5 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 2,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,3 la sută). La 31 martie 2011, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 2,3 la sută (-5,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2010, pe seama majorării cu 5,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 4,9 la sută) şi a diminuării cu 2,4 la sută a componentei în lei (-9,7 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2011
(mil. lei)
mar. 2011/
feb. 2011
(%)
mar. 2011/
mar. 2010
(%)
Credit neguvernamental (total) 203 956,4 -1,3 2,3
Credit neguvernamental în lei: 77 007,3 0,1 -2,4
- gospodării ale populaţiei 35 033,8 -0,2 -7,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 973,5 0,3 2,3
Credit neguvernamental în valută: 126 949,1 -2,1 5,4
- gospodării ale populaţiei 62 999,6 -2,5 4,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 63 949,5 -1,7 6,6

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna martie 2011 cu 1,8 la sută, până la 61 487,1 milioane lei. La 31 martie 2011, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 21,2 la sută (12,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2010.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna martie 2011 cu 0,5 la sută faţă de luna februarie 2011, până la nivelul de 171 404,8 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2011
(mil. lei)
mar. 2011/
feb. 2011
(%)
mar. 2011/
mar. 2010
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 171 404,8 -0,5 2,6
Depozite în lei ale rezidenţilor: 110 323,8 0,0 4,8
- gospodării ale populaţiei 65 668,2 -0,3 5,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 44 655,6 0,5 3,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 61 081,0 -1,5 -1,3
- gospodării ale populaţiei 38 816,9 -1,3 3,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 22 264,1 -1,8 -8,0

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,3 la sută, până la 65 668,2 milioane lei. La 31 martie 2011, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 5,8 la sută (-2,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2010.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 0,5 la sută, până la 44 655,6 milioane lei. La 31 martie 2011, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 3,4 la sută (-4,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 martie 2010.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 1,5 la sută, până la nivelul de 61 081,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,9 la sută, până la 14 846,7 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au scăzut cu 1,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au diminuat cu 1,7 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 3,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,5 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 8,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 8,4 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 764,6 milioane lei (soldul la 31 martie 2011), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 50 722,5 milioane lei (soldul la 31 martie 2011)