Comunicat de presă


Comunicat al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

18.07.2002

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar aduce la cunoştinţă următoarele:

În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului României nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, plafonul de garantare de către Fond a depozitelor constituite de deponenţi persoane fizice la băncile care intră sub incidenţa prevederilor legale menţionate mai sus se modifică de la 100 453 000 lei pe deponent la 109 795 000 lei pe deponent, ca urmare a indexării cu indicele preţurilor de consum înregistrat în luna iunie 2002 faţă de luna decembrie 2001.

Noul plafon de garantare reprezintă nivelul compensaţiei ce se plăteşte de Fond pentru depozitele constituite de deponenţi persoane fizice la bănci, dacă devin indisponibile în cursul semestrului II al anului 2002, în condiţiile reglementate prin dispoziţiile legale menţionate mai sus.