Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna octombrie 2002

16.12.2002

Masa monetară în sens larg (M2) a fost la sfârşitul lunii octombrie 2002 de 324 933 miliarde lei. Faţă de luna anterioară, aceasta a înregistrat o creştere nominală de 2,4 la sută (+0,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Masa monetară şi contrapartida acesteia
INDICATORI 30 septembrie 2002
(mld. lei)
31 octombrie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Masa monetară 317 332 324 933 +2,4
Active externe nete 209 265 218 928 +4,6
Active interne nete 108 068 106 005 -1,9

Activele externe nete au crescut cu 4,6 la sută, până la 218 928 miliarde lei, prin majorarea cu 5,4 la sută a componentei "Valute convertibile" şi menţinerea practic constantă a componentei "Aur". Majorarea componentei "Valute convertibile" s-a datorat în principal cumpărărilor de valută ale BNR de pe piaţa valutară şi eliberării celei de-a doua tranşe din împrumutul PSAL II acordat de Banca Mondială.

Activele interne nete s-au diminuat cu 1,9 la sută, până la 106 005 miliarde lei, în condiţiile în care creditul intern a crescut cu 0,2 la sută, până la 170 551 miliarde lei, iar alte active nete şi-au mărit soldul negativ cu 3,8 la sută.

Creditul neguvernamental a crescut în luna octombrie cu 5,1 la sută (în termeni reali, creşterea cumulată pe primele zece luni ale anului s-a cifrat la 23,3 la sută), până la un nivel de 164 935 miliarde lei, ca urmare a creşterii cu 7,1 la sută a componentei în lei şi cu 3,8 la sută a celei în valută (exprimată în dolari SUA, componenta în valută s-a majorat cu 2,4 la sută).

Creditul guvernamental net s-a diminuat cu 57,6 la sută (până la 5 616 miliarde lei), principalii factori de influenţă fiind: (i) majorarea disponibilităţilor în conturile în lei şi valută ale Ministerului Finanţelor Publice la Banca Naţională a României şi (ii) răscumpărarea unor titluri de stat.

Masa monetară în sens restrâns (M1) s-a majorat cu 1,2 la sută, până la 72 319 miliarde lei, fiind rezultatul creşterii cu 2,4 la sută a numerarului în circulaţie (care s-a cifrat la 41 324 miliarde lei) şi al majorării cu 6,5 la sută a disponibilităţilor în conturi la vedere (până la 30 995 miliarde lei).

Tabel 2. Masa monetară în sens restrâns şi componentele acesteia
INDICATORI 30 septembrie 2002
(mld. lei)
31 octombrie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
M1 71 435 72 319 +1,2
Numerar în afara băncilor 42 334 41 324 -2,4
Disponibilităţi la vedere 29 101 30 995 +6,5

Cvasibanii au înregistrat o creştere de 2,7 la sută, până la 252 614 miliarde lei. Economiile populaţiei s-au majorat cu 2,9 la sută, până la 82 290 miliarde lei, ponderea acestora în masa monetară cifrându-se la 25,3 la sută (faţă de 25,2 la sută la sfârşitul lunii septembrie).

Depozitele în lei ale agenţilor economici au crescut cu 6,0 la sută, până la 40 363 miliarde lei. În cadrul acestora, depozitele pe termen au crescut cu 3,6 la sută (până la 22 597 miliarde lei), depozitele condiţionate s-au majorat cu 6,6 la sută (cifrându-se la 7 714 miliarde lei) iar certificatele de depozit au crescut cu 11,5 la sută (până la 10 052 miliarde lei).

Depunerile în valută ale rezidenţilor (inclusiv populaţia), exprimate în lei, au crescut cu 1,6 la sută, până la 129 960 miliarde lei (exprimate în dolari, depunerile în valută au crescut cu 0,2 la sută, ajungând la 3 876 milioane dolari). În cadrul acestora, depunerile bancare în valută ale populaţiei (exprimate în dolari) au crescut cu 0,2 la sută (reprezentând echivalentul a 1 885 milioane dolari).

Tabel 3. Cvasibanii şi componentele acestora
INDICATORI 30 septembrie 2002
(mld. lei)
31 octombrie 2002
(mld. lei)
Variaţie
(%)
Cvasibani 245 897 252 614 +2,7
Economii ale populaţiei 79 946 82 290 +2,9
Depozite în lei ale agenţilor economici 38 077 40 363 +6,0
Depuneri în valută ale rezidenţilor,
din care populaţia
127 874 129 960 +1,6
62 172 63 178 +1,6

Titlurile de stat deţinute de sectorul nebancar se situau la sfârşitul lunii octombrie la 43 026 miliarde lei (în scădere cu 1,2 la sută faţă de luna septembrie). În cadrul acestora, titlurile în valută reprezentau echivalentul a 139,8 milioane dolari (în scădere cu 15,6 la sută faţă de luna septembrie).

Tabel 4. Titluri de stat în afara băncilor
INDICATORI 30 septembrie 2002 31 octombrie 2002 Variaţie (%)
Titluri de stat în lei în afara băncilor
(mld. lei)
din care populaţia
38 087 38 337 +0,7
17 825 18 416 +3,3
Titluri de stat în valută în afara băncilor
(echivalent mil. dolari)
din care populaţia
165,6 139,8 -15,6
46,3 46,3 0